Hoolekogu

Kalmetu Põhikooli hoolekogu liikmete nimekiri:

Viivika Karv – hoolekogu esimees

Pille Sihver – hoolekogu aseesimees

Signe Kold – hoolekogu sekretär

Marge Altsaar

Margus Haav

Aarne Lääts

Marika Riitmuru

Mait Siirus