Kik

Kalmetu Põhikooli õppekäigud 2016 – 2017 õppeaastal

Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekt

Õpilased kinnistasid praktilistel õppekäikudel oma teadmisi koolitundides läbitud loodus- ja keskkonnateemalise materjali kohta.

Sügisesed õppekäigud toimusid septembris 2016

* Elistvere loomapark – 1. – 2. klass;
* Naatsaku talu – 3. klass;
* Järvemuuseum (Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus), KALAD 1. kooliaste – 3. klass;
* Keskkonnaamet (Viljandimaa), Soomaa rahvuspark, Sisalikuretk rabas – 4. klass;
* Keskkonnaamet (Viljandimaa), Soomaa rahvuspark (Riisa õpperada), Mis on raba? Kes on rabas? – 5. klass;
* Soomaa looduskeskus, Soomaa rahvuspark, Elurikkus rabas – 6. klass;
* Järvemuuseum (Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus), KALAD 3. kooliaste – 7. klass;
* Jääaja Keskus, Jääajajärgne loodus ja inimene Eestis – 8. – 9. klass;
* Tipu Looduskool, Mullaprogramm (III kooliaste) – 9. klass.

Kevadised õppekäigud toimusid maikuus 2017

* Järvemuuseum (Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus), KALAD lasteaed ja 1.kooliaste – 1. – 2. klass;
* Järvemuuseum, VEE-SELGROOTUD 2. kooliaste – 4. klass;
* Keskkonnaameti veeprogramm, Loodi looduspark – 5. klass;
* Lilli Looduskeskus, Ökoloogiline jalajälg – 6. – 7. klass;
* Lilli Looduskeskus, Praktiline matemaatika – 8. klass.