Õpetajad

Kalmetu Põhikooli kodulehel paiknevaid e-posti aadresse ei ole lubatud kasutada rämpsposti (reklaamid ja muud pakkumised) saatmiseks, kuritegelikel eesmärkidel või mõneks muuks toiminguks, mis on vastuolus seaduse ja heade tavadega.

Õpetaja Amet E-mail
Andres Savi direktor; töö- ja tehnoloogiaõpetus andres@kalmetu.vil.ee
Heljo Saar õppealajuhataja, inglise keel, karjääriõpetus, karjäärikoordinaator heljo@kalmetu.vil.ee
Sirje Põder VIII kl. juhataja,   matemaatika, füüsika, loodusõpetus, liiklus, huvitegevus sirje@kalmetu.vil.ee
Piret Annette Inglis V kl. juhataja, kehaline kasvatus, inimeseõpetus, inglise keel piret@kalmetu.vil.ee
Enna Lond LÕK eesti keel, matemaatika, õpiabi enna@kalmetu.vil.ee
Anneli Valgre IV kl. juhataja, algõpetus, kunst, õpiabi anneli@kalmetu.vil.ee
Marika Riitmuru majandusjuhataja, käsitöö ja kodundus marika@kalmetu.vil.ee
Viigi Tiits VII kl. juhataja, bioloogia, geograafia, inimeseõpetus, loodusõpetus, keemia viigi@kalmetu.vil.ee
Evija Leiaru II kl. juhataja, algõpetus, LÕK eesti keel ja matemaatika; väärtusõpetus,
ühiskonnaõpetus
evija@kalmetu.vil.ee
Ene Toomsalu VI kl. juhataja, eesti keel ja kirjandus, meedia, draamaõpetus ene@kalmetu.vil.ee
Gerda Neito IX kl. juhataja, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inglise keel gerda@kalmetu.vil.ee
Hestia Mirka I kl. juhataja, algõpetus, ajalugu, loodusõpetus hestia@kalmetu.vil.ee
Margit Kaarmäe III kl. juhataja, algõpetus,
V kl. matemaatika ja eesti keel
margit@kalmetu.vil.ee
Lea Peips pikapäevarühma õpetaja lea@kalmetu.vil.ee
Viive Reilson vene keel viive@kalmetu.vil.ee
Anete Sammler muusikaõpetus ja kultuurilugu anete@kalmetu.vil.ee
Maili Nälk sotsiaalpedagoog, LÕK eesti keel ja matemaatika maili@kalmetu.vil.ee
Anu
Johani
tugiisik-abiõpetaja, rütmika õpetaja anu@kalmetu.vil.ee
Heino
Kaljuve
infojuht-arvutiõpetaja heino@kalmetu.vil.ee
Aita Kolts logopeed aita@kalmetu.vil.ee

Õpetajate ja kooli töötajate pildid


1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017

1990
Direktor Enna Lond

1.rida Jana Lossmann, Marika Riitmuru, Heljo Saar, Tiit Kurvits, Helve Lossmann, Jaak Alesmaa, Marika Pubulainen, Aino Vurro
2.rida Allar Jakobson, Irina Jaadla, Enna Lond, Hilda Jaakson, Maie Einroos, Nelly Rebane