Õpetajad

Kalmetu Põhikooli kodulehel paiknevaid e-posti aadresse ei ole lubatud kasutada rämpsposti (reklaamid ja muud pakkumised) saatmiseks, kuritegelikel eesmärkidel või mõneks muuks toiminguks, mis on vastuolus seaduse ja heade tavadega.

Õpetaja Amet E-mail
Andres Savi direktor; töö- ja tehnoloogiaõpetus andres@kalmetu.vil.ee
Heljo Saar õppealajuhataja, inglise keel, karjääriõpetus, karjäärikoordinaator heljo@kalmetu.vil.ee
Sirje Põder IX kl. juhataja,   matemaatika, füüsika, loodusõpetus, liiklus, sirje@kalmetu.vil.ee
Keiti Takkel VI kl. juhataja,
kehaline kasvatus
keiti@kalmetu.vil.ee
Enna Lond LÕK eesti keel, matemaatika, õpiabi enna@kalmetu.vil.ee
Anneli Valgre I kl. juhataja, algõpetus, kunst, õpiabi anneli@kalmetu.vil.ee
Marika Riitmuru majandusjuhataja, käsitöö ja kodundus marika@kalmetu.vil.ee
Viigi Tiits VIII kl. juhataja, bioloogia, geograafia, inimeseõpetus, loodusõpetus, keemia viigi@kalmetu.vil.ee
Evija Leiaru III kl. juhataja, algõpetus, LÕK eesti keel ja matemaatika; väärtusõpetus,
ühiskonnaõpetus
evija@kalmetu.vil.ee
Ene Toomsalu VII kl. juhataja, eesti keel ja kirjandus, meedia, draamaõpetus ene@kalmetu.vil.ee
Gerda Neito V kl. juhataja, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inglise keel gerda@kalmetu.vil.ee
Hestia Mirka II kl. juhataja, algõpetus, ajalugu, loodusõpetus hestia@kalmetu.vil.ee
Margit Kaarmäe IV kl. juhataja, algõpetus,
V kl. matemaatika ja eesti keel
margit@kalmetu.vil.ee
Lea Peips pikapäevarühma õpetaja lea@kalmetu.vil.ee
Viive Reilson vene keel viive@kalmetu.vil.ee
Henri Roht muusikaõpetus henri@kalmetu.vil.ee
Maili Nälk sotsiaalpedagoog, LÕK eesti keel ja matemaatika maili@kalmetu.vil.ee
Anu
Johani
tugiisik-abiõpetaja, rütmika õpetaja anu@kalmetu.vil.ee
Heino
Kaljuve
infojuht-arvutiõpetaja heino@kalmetu.vil.ee
Aita Kolts logopeed aita@kalmetu.vil.ee
Karin Mägi huvijuht karin@kalmetu.vil.ee

Õpetajate ja kooli töötajate pildid


1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

2001
Direktor Andres Savi

1.rida Õnne Mees, Tiiu Hanson, Enna Lond, Heljo Saar, Andres Savi, Ene Toomsalu, Viigi Tiits, Allar Jakobson
2.rida Helve Lossmann, Liivi Mikkor, Avo Kukk, Anneli Raime, Ilvar Oja, Anne Freimuth, Annika Lond, Marika Riitmuru, Helle Kaasik, Velli Joosing, Maire Sarapuu