Õpilasesindus

ÕPILASESINDUS 2016/17

1. Emily Andra 5.kl
2. Oliver 5.kl
3. Laura 6.kl
4. Marten 6.kl
5. Kätriin 7.kl
6. Lisell 7.kl
7. Marta 8.kl
8. Helen 8.kl
9. Kristjan 8.kl ASEPRESIDENT
10. Anne-Ly 9.kl
11. Steven 9.kl
12. Sander 9.kl PRESIDENT

 

Õpilasesinduse eesmärgid on:

  • tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve, vajadusi ning seaduslikke õigusi ; vahendada õpilaste arvamusi;

  • kaasa aidata õpilaste vaba aja veetmise korraldamisele, koolisiseste ürituste organiseerimisele;

  • ärgida ja edendada kooli traditsioone;

  • kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega;

  • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisel;

  • aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimaluse pakkumine;

  • koostöö teiste õpilasühendustega.