Töökuulutus

Kalmetu Põhikool võtab alates 2017/18 õppeaastast konkursi korras tööle:

  • Muusikaõpetaja (osalise tööajaga)

  • Kehalise kasvatuse õpetaja (osalise tööajaga)

  • Huvijuht (osalise tööajaga, võimalus ühitada muusikaõpetaja kohaga)

Avalduse, elulookirjelduse, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri palume saata hiljemalt 19. juuniks
Kalmetu Põhikooli aadressil Tänassilma 70103, Viljandimaa või
kool@kalmetu.vil.ee.
Lisainfo 4327119 või
kool@kalmetu.vil.ee