Väikekoolide Play-back 2019

 

JUHEND

Liikumisõhtud

Jõulupidu

Noortekonverents „Mina märkan ja hoolin”

Lastevanemate üldkoosolek

Lapsevanemate üldkoosolek toimub 14. novembril kell 18.00

Päevakorras:

Lapsevanema roll kiusamise märkamisel

Ülevaade rahuloluküsitlusest

Küsimused – vastused

Kohtumiseni!