Info 2019/2020 õppeaasta lõpetamise kohta

  • Kalmetu Põhikoolis jätkub distantsõpe kuni 2019/2020 õppeaasta lõpuni (09. juuni 2020).
  • Alates 18. maist toimub kontaktõpe vajadusel ainult lõpuklassi ja lisatuge vajavatele õpilastele.
  • Täpsem info Stuudiumis.

ERIOLUKORD KOOLIS

Eriolukorra tõttu on kool alates 16. märtsist suletud kuni uue otsuseni.

Õppetöö jätkub distantsõppena Stuudiumi kaudu.

Infot saab meiliaadressilt kool@kalmetu.vil.ee.

Soovime kõigile tervist ja rahulikku meelt!