Konkursiteade

Kalmetu Põhikool võtab konkursi korras tööle

  • ABIÕPETAJA (1,0)

Eelise annab vastavus õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.

Avaldus, elulookirjeldus, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri palume saata 17. jaanuariks Kalmetu Põhikooli aadressil Tänassilma 70103, Viljandimaa või kool@kalmetu.vil.ee. Lisainfo kool@kalmetu.vil.ee

Koolipsühholoog

Võimalus kasutada tasuta psühholoogi teenust nii õpilastel kui täiskasvanutel.
Alates oktoobrist on Viljandi vallas tööl koolipsühholoog ja psühholoog. Koolipsühholoog töötab kõigi valla koolide heaks ning vastuvõttudel on võimalik käia õpilastel nii linnas kui oma koolis. Meie koolis käib Natalia kaks korda kuus, neljapäeviti. Kõigil teenusest huvitatutel on võimalus ühendust võtta otse Natalia Rediskinaga (tel 5326 9767 või natalia.rediskina@viljandivald.ee) või Triin Lill-Mäega (kooli hariduslike erivajadustega õpilaste koordinaator, triin@kalmetu.vil.ee)
Vallas töötab ka psühholoog Riina Pürg. Kontaktid: 526 2783 või riina.purg@viljandivald.ee. Tema juurde on võimalik pöörduda tasuta kõigil valla elanikel. Psühholoog tegeleb vajadusel ka pereteraapiaga.
Pöörduge julgesti! Jagatud mure on pool muret, jagatud rõõm on topeltrõõm!