Holidays

Estonia Estonia – Vastlapäev
Type: Slideshow (PowerPoint)
Size: ~4,1MB
Download: vastlapaev_comenius.ppt
Poland Poland – Carnival in Poland
Type: Slideshow (PowerPoint)
Size: ~3,7MB
Download: Carnival_in_Poland.ppt
Greece Greece – Greek Carnival
Type: Slideshow (PowerPoint)
Size: ~1,5MB
Download: APOKRIES-CARNIVAL-IN-GREECE.pptx
Netherlands Carnival in Holland
Type: Slideshow (PowerPoint)
Size: ~2,7MB
Download: Carnival_Holland.pptx
Netherlands Carneval in Czech Republic
Type: Slideshow (PowerPoint)
Size: ~7,0MB
Download: Carneval_in_Czech-Republic_with_video.pptx
Italy The Carnival in Italy
Type: Slideshow (PowerPoint)
Size: ~7,3MB
Download: COMENIUS_PROJECT.pps