Ettevõtlik kool

Ettevõtlik kool – kaasaegse hariduse kvaliteedimärk!
 Ettevõtliku Kooli võrgustik on laienenud igasse Eesti maakonda, kus kohalikul tasandil koordineerivad programmi maakondlikud arenduskeskused (MAK). Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab üle 197 õppeasutuse üle Eesti, kokku üle 38 000 õppija. 
Kalmetu Põhikool on liitunud Ettevõtliku Kooli programmiga 2022. aastal.
Ettevõtlik Kool on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale. Haridusprogramm toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.
Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist. Ettevõtliku Kooli metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on märgatud:
— laste kiiremat iseseisvumist,— suuremat huvi uute teemade vastu,— õpilaste poolset kriitilise eneseanalüüsi võimekuse suurenemist,— erakordselt tugevat usalduslikku suhet pedagoogide ning õpilaste vahel.
Tunnid on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka seetõttu, et lapsed saavad sageli ise valida, mida õppida ja kuidas etteantud teemale läheneda. Ettevõtliku Kooli õpetajad hoiduvad kuivast praktikast, mida ei suudeta ilmestada päriseluliste tegevuste ja haaravate praktiliste näidetega.
Rohkem infot koos mitmekesiste juhendmaterjalidega on leitavad järgmisel aadressil:
Koordinaator ja õppetöö korraldus Grete Sirge grete@kalmetu.vil.ee
Projektitöö Karin Mägi
Ettevõtlikkus, rahatarkus ja majandus Sirje Põder
Karjääriõpetus Heljo Saar