Hoolekogu

Kalmetu Põhikooli hoolekogu liikmete nimekiri:

Silver Mäe – hoolekogu esimees, vanemate esindaja  hoolekogu@kalmetu.vil.ee 

Viivika Karv – hoolekogu aseesimees, vanemate esindaja

Ago Võsu – vanemate esindaja

Kairi Orumets – vanemate esindaja

Tiina Rimmel – vanemate esindaja

Hestia Mirka – õppenõukogu esindaja

Mait Siirus – kooli pidaja esindaja

Signe Kold – vilistlaste esindaja

Pille Sihver – kooli toetava organisatsiooni esindaja