Hoolekogu

Kalmetu Põhikooli hoolekogu liikmete nimekiri:

Viivika Karv – hoolekogu esimees, vanemate esindaja  hoolekogu@kalmetu.vil.ee

Marge Altsaar – vanemate esindaja

Kairi Orumets – vanemate esindaja

Tiina Rimmel – vanemate esindaja

Hestia Mirka – õppenõukogu esindaja

Mait Siirus – kooli pidaja esindaja

Signe Kold – vilistlaste esindaja

Pille Sihver – kooli toetava organisatsiooni esindaja