Huviringid

Huviringid

Ring Juhendaja
Tantsuring Triin Lill-Mäe
Liikumisring nooremale kooliastmele Anne Freimuth
Ajalehering Ene Toomsalu
Nuputajatering Sirje Põder
Loovusring Margit Kaarmäe
Mudilaskoor Eda Kivisild
Solistide ring Eda Kivisild
Näitering Karin Mägi
Seiklusring Karin Mägi
Robootika Anneli Valgre
Jalgpall Henri Paavo
Majandusring Sirje põder
Indiaca ring vanematele õpilastele Anne Freimuth

2020/2021 HUVIRINGID

NB! Registreerida otse ringijuhendaja juures.

ESMASPÄEV

INDIACA, õp Anne, 8. tund (al 15.00)

KOOR, õp Eda 6. tund, 2.-4. klass, (13.25-14.10)

TEISIPÄEV

JALGPALL lasteaia vanem rühm ja 1. klass, õp Henri, 6. tund (13.25-14.10)

KOLMAPÄEV

JALGPALL, õp Henri, 2.-4. klass, 5. tund (12.30-13.15)

TANTSURING õp Triin, 1.-4. klass, 5. tund (12.30-13.15)

SPORDIRING, õp Anne, 1.-4. klass, 5. tund (12.30-13.15)

MAJANDUSRING õp Sirje, 2. -3. klass, 7. tund (14.20-15.05)

NELJAPÄEV

LOOVUSRING, nooremale kooliastmele, õp Margit 5. -6. tund (al 12.30)

ROBOOTIKA, õp Anneli, 1.-2. klass, 5. tund (12.30-13.15)

ROBOOTIKA, õp Anneli, alates 3. klassi õpilased, 7.-8. tund (14.20-15.40)

NUPUTA RING, vanem kooliaste, õp Sirje 6. tund (13.25-14.10)

NÄITERING, 3.-9. klass, õp Karin 7. -8. tund (14.20-15.40)

REEDE

SPORDIRING, õp Anne, 1.-2. klass, 4. tund (11.25-12.10)

MAJANDUSRING, 7. klass, õp Sirje 6. tund (13.25-14.10)

TOIMUMISE AEG JOOKSVALT KOKKULEPPEL RINGIJUHIGA:

SEIKLUSRING, 6.-9.klass, juhendaja Karin, toimub kokkuleppel juhendajaga.

AJALEHERING, vanematele õpilastele, õp Ene, toimub kokkuleppel õpetajaga.

SOLISTDE RING, õp Eda, toimub kokkuleppel õpetajaga.