KIK

Kalmetu Põhikooli õppekäigud 2021 – 2022 õppeaastal

Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekt
Õpilased kinnistasid praktilistel õppekäikudel oma teadmisi koolitundides läbitud loodus- ja keskkonnateemalise materjali kohta.
Õppekäigud toimusid oktoober – mai.
Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekt
*Tipu Looduskool, 4. oktoober,
„Mullaprogramm“ 9. klass (2020-2021 õppekäik)
*Tipu Looduskool, 15. oktoober,
„Vihmauss Villu seiklused mullas“, 1.-2. klass
„Taastuvenergia õppepäev“, 9. klass
* Järvemuuseum Akva:rium (EMÜ Võrtsjärve õppekeskus), 26. november,
„Kalad I“ 2.-3. klass,
„Kalad II“ 5.-6. klass*Tartu Ülikooli Loodusmuuseum, 8. aprill,
„Mõõtmised ja kaart II“, 4.klass
*Tartu Loodusmaja, 8. aprill,
„Elu läbi mikroskoobi“, 5.klass
„Kalade ehitus, eluviis ja mitmekesisus, 7.klass
*MTÜ Lilli Looduskeskus, 5. mai,
„Sõbrad metsas ja talus“, 1. klass
„Praktiline matemaatika“, 8. klass
* Tartu Ülikooli loodusmuuseum, “Roomajad Eestis ja maailmas”, 2. juuni 2021, 7. klass
* Tähetorn Orion, “Et looduskeskkonda hoida ja kaitsta”, 3. mai 2021, 9.klass.

Kalmetu Põhikooli õppekäigud 2020 – 2021 õppeaastal

Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekt
Õpilased kinnistasid praktilistel õppekäikudel oma teadmisi koolitundides läbitud loodus- ja keskkonnateemalise materjali kohta.
Õppekäigud toimusid september – juuni.
Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekt
*RMK Elistvere külastuskeskus “Loomalapsed”, 15. September 2020, 1.-2. klass
* Keskkonnaamet, Riisa rabas „Sisalikuretk rabas“, 9. september 2020, 3. klass;
* Järvemuuseum Akva:rium (EMÜ Võrtsjärve õppekeskus), „Veeselgrootud 2. kooliaste”, 14. september 2020, 4. klass;
*RMK Soomaa rahvuspargi külastuskeskus, “Elurikkus rabas” 13.mai 2021, 5.-6. klass.
* Tartu Ülikooli loodusmuuseum, “Roomajad Eestis ja maailmas”, 2. juuni 2021, 7. klass
* Tähetorn Orion, “Et looduskeskkonda hoida ja kaitsta”, 3. mai 2021, 9.klass.


Kalmetu Põhikooli õppekäigud 2019. – 2020. õppeaastal

Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekt
Õpilased kinnistasid praktilistel õppekäikudel oma teadmisi koolitundides läbitud loodus- ja keskkonnateemalise materjali kohta.
Õppekäigud toimusid septembris ja oktoobris 2019.

Kalmetu Põhikooli õppekäigud 2019 – 2020 õppeaastal
Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekt

* FIE Anne Maala, „Puuga sõbraks” Parika rabas, Anne Maala, 25. september 2019, 1. klass;

* Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Tartu Loodusmaja “Lemmikloomaprogramm”, 25. september 2019, 2. klass;

* Keskkonnaamet, Riisa rabas „Sisalikuretk rabas“, Krista Kingumets, 18. september 2019, 3. klass;

* Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Tartu Loodusmaja „Organismide uurimine mikroskoobiga“, 25. september 2019, 4. klass;

* SA Eesti Maaelumuuseumid, „Maagilised mesilased“ ja „Taluloomadega sõbraks“, 9. oktoober 2019, 5. klass (10 õpilast) ja 6. klass;

* Võrtsjärve õppekeskus, Eesti Maaülikool, „Kalad“, 27. sept. 2019, 7. klass;

* Alam-Pedja looduskaitseala Kirna õpperada, “Aastaring Alam-Pedjal” Piret Valge, 11. sept. 2019, 8. klass;

* MTÜ Lilli Looduskeskus, “Praktiline matemaatika” Ly Laanemets, 26. sept. 2019, 9. klass.

Kalmetu Põhikooli õppekäigud 2018 – 2019 õppeaastal

Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekt
Õpilased kinnistasid praktilistel õppekäikudel oma teadmisi koolitundides läbitud loodus- ja keskkonnateemalise materjali kohta.
Õppekäigud toimusid septembrist 2018 kuni juunini 2019

* FIE Anne Maala, „Puuga sõbraks” Parika rabas – 1. klass;
* Järvemuuseum (Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus), “VEETAIMED lasteaed ja 1.kooliaste” – 2. klass;
* FIE Anne Maala, „Omadega rappa” Parika rabas – 3. klass;
* Järvemuuseum (Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus), “VEETAIMED lasteaed ja 2.kooliaste”- 4. klass;
* Soomaa Soomaa looduskeskus: „ Elurikkus rabas“ 5. klass;
* Soomaa Soomaa looduskeskus: „ Elurikkus rabas“ 6. klass;
* Tartu Ülikooli loodusmuuseum, „Loomastiku mitmekesisuse praktikum “, 7. klass;
* Tartu Ülikooli botaanikaaed, „Igavesti vihmane suvi ehk kes jääb ellu vihmametsas. Loodusvööndid ja kohastumised“ – 8. klass;
* Tähetorn Orion,”Looduses on nii palju põnevat” – 9. klass.

Kalmetu Põhikooli õppekäigud 2017 – 2018 õppeaastal

Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekt
Õpilased kinnistasid praktilistel õppekäikudel oma teadmisi koolitundides läbitud loodus- ja keskkonnateemalise materjali kohta.
Õppekäigud toimusid septembrist 2017 kuni maini 2018

* MTÜ Lilli Looduskeskus, „ Sõbrad metsas ja talus“ – 1. klass
* Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi Polli Aiandusuuringute Keskus, “Aiandus see on imelihtne!” – 2. klass
* Tartu Ülikooli Botaanikaaed, “Nad on kõik on taimed! Taimede elu(vormid)” – 3. ja 4. klass
* Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi Polli Aiandusuuringute Keskus, “Aiandus see on imelihtne!” – 5. klass
*Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, „Elu areng maal“ – 6. klass
*Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, „Kahepaiksed ja nende kaitse“ – 7. klass
*Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, „Maailma ökosüsteemid“ – 8. klass
* Tipu Looduskool, Mullaprogramm (III kooliaste) – 9. klass

Kalmetu Põhikooli õppekäigud 2016 – 2017 õppeaastal

Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekt.
Õpilased kinnistasid praktilistel õppekäikudel oma teadmisi koolitundides läbitud loodus- ja keskkonnateemalise materjali kohta.
Sügisesed õppekäigud toimusid septembris 2016

* Elistvere loomapark – 1. – 2. klass;
* Naatsaku talu – 3. klass;
* Järvemuuseum (Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus), KALAD 1. kooliaste – 3. klass;
* Keskkonnaamet (Viljandimaa), Soomaa rahvuspark, Sisalikuretk rabas – 4. klass;
* Keskkonnaamet (Viljandimaa), Soomaa rahvuspark (Riisa õpperada), Mis on raba? Kes on rabas? – 5. klass;
* Soomaa looduskeskus, Soomaa rahvuspark, Elurikkus rabas – 6. klass;
* Järvemuuseum (Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus), KALAD 3. kooliaste – 7. klass;
* Jääaja Keskus, Jääajajärgne loodus ja inimene Eestis – 8. – 9. klass;
* Tipu Looduskool, Mullaprogramm (III kooliaste) – 9. klass.

Kevadised õppekäigud toimusid maikuus 2017

* Järvemuuseum (Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus), KALAD lasteaed ja 1.kooliaste – 1. – 2. klass;
* Järvemuuseum, VEE-SELGROOTUD 2. kooliaste – 4. klass;
* Keskkonnaameti veeprogramm, Loodi looduspark – 5. klass;
* Lilli Looduskeskus, Ökoloogiline jalajälg – 6. – 7. klass;
* Lilli Looduskeskus, Praktiline matemaatika – 8. klass.