Kohustuslik kirjandus

Lugemispäeviku tähtajad 2020-2021 õa:

1. lugemispäeviku tähtaeg 15. oktoober
2. lugemispäeviku tähtaeg 11. detsember
3. lugemispäeviku tähtaeg 28. veebruar
4. lugemispäeviku tähtaeg 29. aprill

Nõuded lugemispäevikus:

1. Tutvusta teose autorit. ( Millal, kus elas, kus õppis, kellena töötas, mida kirjutas, tutvusta tema peret).
2. Peategelase iseloomustus. (Välimus, iseloom, kui vana, kellega elab, kus elab, kellega suhtleb?)
3. Teose sisukokkuvõte. (Teose algusest kuni lõpuni sisu-kokkuvõte).
4. Kõige põnevam või kõige meeldejäävam koht teoses. (Jutusta see koht huvitavalt)
5. Arvamus loetust. (Võrdle teiste raamatutega, mis liiki on see ilukirjandusteos?)

5. klassi lugemisvara leiad siit

6. klassi lugemisvara leiad siit

7. klassi lugemisvara leiad siit

8. klassi lugemisvara leiad siit

9. klassi lugemisvara leiad siit