Kohustuslik kirjandus

Lugemispäeviku tähtajad 2022-2023 õa:

1. lugemispäeviku tähtaeg 1. november
2. lugemispäeviku tähtaeg 10. jaanuar
3. lugemispäeviku tähtaeg 7. märts
4. lugemispäeviku tähtaeg 2. mai

Nõuded lugemispäevikus:

1. Tutvusta teose autorit. ( Millal, kus elas, kus õppis, kellena töötas, mida kirjutas, tutvusta tema peret).
2. Peategelase iseloomustus. (Välimus, iseloom, kui vana, kellega elab, kus elab, kellega suhtleb?)
3. Teose sisukokkuvõte. (Teose algusest kuni lõpuni sisu-kokkuvõte).
4. Kõige põnevam või kõige meeldejäävam koht teoses. (Jutusta see koht huvitavalt)
5. Arvamus loetust. (Võrdle teiste raamatutega, mis liiki on see ilukirjandusteos?)

5. klassi lugemisvara leiad siit

6. klassi lugemisvara leiad siit

7. klassi lugemisvara leiad siit

8. klassi lugemisvara leiad siit

9. klassi lugemisvara leiad siit