Kontakt

Registrikood: 75025006
Aadress:
Kalmetu Põhikool
Tänassilma
70103
Viljandi vald
Viljandi maakond

Direktori vastuvõtt kokkuleppel 8.00-17.00​

E-mail
Kooli üldine meil kool@kalmetukool.ee
Raamatukogu tanassilma.raamatukogu@viljandivald.ee

Telefonid
Direktor 43 27 119
Õpetajatetuba 43 59 696
Kooli mobiiltelefon 53 410 704
Raamatukogu 43 27 121

Veebilehel oleva avaliku teabe kohta saab selgitusi vastavalt AvTS § 28 lg 2 kooli direktorilt.
Isikuandmete kaitset korraldab direktor Ain Keerup, info meililt kool@kalmetukool.ee ja tel. 43 27 119

Järelvalve
Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab  Haridus- ja Teadusministeerium
Aadress: Munga 18, 50088 Tartu
Telefon: 735 0222
e-post: hm@hm.ee
www.hm.ee

Kooli facebooki lehekülg


View Kalmetu Põhikool in a larger map