Õpilasesindus

ÕPILASESINDUS 2017/18

President: Helen Link (9.kl)
Asepresident: Kristjan Kändla (9.kl)

4.klass
Kadri Lorup
Lisete Enders
5.klass
Mirtel Mutli
Daniel Enders
6.klass
Emily Andra Angerjas
Mirle-Merlin Järs
7.klass
Laura Lorup
Marten Karv
8.klass
Lisell Valgre
Kätriin Meerits
9.klass
Marta Poolakese
Merilyn Vandrecht

 

Õpilasesinduse eesmärgid on:

  • tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve, vajadusi ning seaduslikke õigusi ; vahendada õpilaste arvamusi;

  • kaasa aidata õpilaste vaba aja veetmise korraldamisele, koolisiseste ürituste organiseerimisele;

  • ärgida ja edendada kooli traditsioone;

  • kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega;

  • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisel;

  • aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimaluse pakkumine;

  • koostöö teiste õpilasühendustega.