Õpilasesindus

Kalmetu Põhikooli ÕE liikmed (14) 2022/2023 õ.a

President: Liis Saarepera (9. kl) liis.saarepera@gmail.com
Asepresident: Anni Oja (8. kl) anni@inlink.ee
Huvijuht Karin Mägi karin@kalmetu.vil.ee

4. klass
Jandre Lahesoo
Taavi Salumaa

5. klass
Adeele Soovere
Brigite Oja

7. klass
Argo Ant
Kevin Klein
Maria Poolakese

8. klass
Anni Oja
Johanna Maria Topolev
Sten Mattias Topolev

9. klass
Kadri Lorup
Kadi Rimmel
Liis Saarepera
Lisete Enders

Kalmetu Põhikooli ÕE koguneb igal esmaspäeval 1. suure vahetunni ajal huvijuhi ruumis.  4. ja 5. klassi õpilased einestavad sel päeval II vahetuses.
Tee märkmeid, et jagada saadud infot klassijuhataja tunnis.
Kuulume Eesti Õpilasesinduste Liitu ning sel aastal on meie kontaktisikuks Elerin Leppik leppik.elerin@gmail.com

Jaga julgelt meiega oma ideid, olulisi märkamisi, väikseid ja suuri muresid või toredaid rõõmusõnumeid!

Õpilasesinduse eesmärgid on:

  • tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve, vajadusi ning seaduslikke õigusi ; vahendada õpilaste arvamusi;

  • kaasa aidata õpilaste vaba aja veetmise korraldamisele, koolisiseste ürituste organiseerimisele;

  • ärgitada ja edendada kooli traditsioone;

  • kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega;

  • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisel;

  • aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimaluse pakkumine;

  • koostöö teiste õpilasühendustega.