Õpilasesindus

ÕPILASESINDUS 2018/19

President: Kätriin Meerits (9. kl)
Asepresident: Marten Karv (8. kl)

Liikmed:
Lisell Valgre
Pauline Jamnes
Geily Orumets
Oliver Truu
Marten Karv
Kadri Lorup
Laura Lorup
Liis Saarepera
Kadi Rimmel
Ingrid Kallas
Emily Andra Angerjas
Anni Oja
Steffi Maarja Tiits
Pärtel Võsu

 

Õpilasesinduse eesmärgid on:

  • tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve, vajadusi ning seaduslikke õigusi ; vahendada õpilaste arvamusi;

  • kaasa aidata õpilaste vaba aja veetmise korraldamisele, koolisiseste ürituste organiseerimisele;

  • ärgida ja edendada kooli traditsioone;

  • kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega;

  • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisel;

  • aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimaluse pakkumine;

  • koostöö teiste õpilasühendustega.