Õpilasesindus

Kalmetu Põhikooli ÕE liikmed (13) 2020/2021 õ.a

President: Kadri Lorup (7. kl). Kontakt: opilasesindus@kalmetu.vil.ee
Asepresident: Pärtel Võsu (6. kl)

ÕE-ga saab kontakti ka huvijuht Karin Mägi kaudu kooli üldtelefonil 53 410 704 või karin@kalmetu.vil.ee

4. klass
Hanna-Liisa Käba
Romet Grünberg

5. klass
Avo Suvi
Raido Müür

6. klass
Anni Oja
Pärtel Võsu

7. klass
Kadri Lorup
Rauno Grünberg
Kadi Rimel
Liis Saarepera

8. klass
Mirtel Mutli

9. klass
Emily-Andra Angerjas
Anna-Liisa Esajas

Kalmetu Põhikooli ÕE koguneb igal teisipäeval 1.suure vahetunni ajal huvijuhi ruumis. 4. ja 5. klassi õpilased einestavad sel päeval II vahetuses.
Kaasas on vihik ja pastakas, et jagada klassijuhataja tunnis infot oma klassikaaslastele.

Hea õpilane, pöördu ÕE liikme poole vahva ideega, väikse või suure murega kui ka siis, kui tahad jagada meiega rõõmu!

Õpilasesinduse eesmärgid on:

  • tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve, vajadusi ning seaduslikke õigusi ; vahendada õpilaste arvamusi;

  • kaasa aidata õpilaste vaba aja veetmise korraldamisele, koolisiseste ürituste organiseerimisele;

  • ärgida ja edendada kooli traditsioone;

  • kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega;

  • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisel;

  • aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimaluse pakkumine;

  • koostöö teiste õpilasühendustega.