Jüripäeva krossijooks

Seiklusringi väljasõit

Eelkooli kogunemine

Austatud sügisel kooliteed alustava lapse lapsevanemad!

Ootame Teid koos lapsega reedel, 3. mail 2019 a kell 13.00 Kalmetu Põhikooli, et tutvustada esimest õpetajat, koolimaja ja õppimisvõimalusi meie koolis ning valmistuda eelseisvaks kooliteeks.

Info kooli telefonil 4 359 696 või õpetaja Evija Leiaru meiliaaderessil: evija@kalmetu.vil.ee .

Kohtumiseni.

Kalmetu Põhikooli, Leie Põhikooli ja Leie Lasteaed „Sipelgapesa“ ümberkorraldamise otsus

Kalmetu Põhikooli, Leie Põhikooli ja
Leie Lasteaed „Sipelgapesa“ ümberkorraldamise otsus

ÕE pöördumine vallale

Kalmetu Põhikooli ÕE arvamus Kalmetu ja Leie Põhikooli ning Leie lasteaia „Sipelgapesa” ümberkorraldamise osas