Konkursiteade

Kalmetu Põhikool võtab alates 2021/22 õppeaastast konkursi korras tööle:

  • eripedagoogi (1,0 kohta)
  • logopeedi (0,5 kohta)
  • sotsiaalpedagoogi (1,0 kohta asendajana)
  • ajalooõpetaja (osalise tööajaga)
  • inglise keele õpetaja (osalise tööajaga)
  • muusikaõpetaja (osalise tööajaga)

Avalduse, elulookirjelduse, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri palume saata hiljemalt 11. juuniks Kalmetu Põhikooli aadressil Tänassilma 70103, Viljandimaa või kool@kalmetu.vil.ee. Lisainfo kool@kalmetu.vil.ee

Distantsõpe

Kalmetu Põhikoolis toimub alates 11. märtsist distantsõpe.

Õppetööd puudutav informatsioon edastatakse Stuudiumi kaudu.

Kalmetu Põhikooli kodukorra lisa Õppetöö korraldus ja hindamine osalise või täieliku distantsõppe ajal.

Rohkem infot distantsõppe kohta-  https://harno.ee/et/distantsope

Olgem terved!

Kogukonna Talitrall