Kooli vastlatrall

Töökuulutus

Kalmetu Põhikool kuulutab välja konkursi osalise tööajaga (0,5)
logopeedi ametikohale. 

Sooviavaldusi, koos CV ja motivatsioonikirjaga, ootame 1. märtsiks aadressil kool@kalmetu.vil.ee.
Lisainfo
kool@kalmetu.vil.ee

Sõbrapäev