Täitmata ametikohad

 

 

 

 

 

 

 

KALMETU PÕHIKOOL

võtab konkursi korras tööle

  • klassiõpetaja asendaja

  • eripedagoogi

  • vene keele õpetaja (osaline koormus)

  • inglise keele õpetaja (osaline kormus)

  • loodusainete õpetaja (osaline koormus)

  • ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (osaline koormus)

  • muusikaõpetaja (osaline koormus)

  • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (osaline koormus)

Avaldus, elulookirjeldus ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 7. juuniks Kalmetu Põhikooli aadressil Tänassilma 70103, Viljandimaa või kool@kalmetu.vil.ee. Tööle asumine augustis. Lisainfo kool@kalmetu.vil.ee