Täitmata ametikohad

Kalmetu Põhikool võtab alates 2021/22 õppeaastast konkursi korras tööle:

eripedagoogi (1,0 kohta)
logopeedi (0,5 kohta)
sotsiaalpedagoogi (1,0 kohta asendajana)

Lisainfo kool@kalmetu.vil.ee