Tunniplaan

2020-2021 õppeaasta tunniplaan

1. klass | 2. klass | 3. klass | 4. klass | 5. klass | 6. klass | 7. klass | 8. klass | 9. klass

1. klass 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti keel/
Log. õpiabi
Matemaatika Eesti keel Eesti keel/
Log. õpiabi
Eesti keel
2. Tööõpetus Eesti keel  Muusika Kehaline kasvatus Kehaline
kasvatus
3. Matemaatika Kultuurilugu Matemaatika Eesti keel Eesti keel
4. Rütmika Kunstiõpetus Loodusõpetus Kunstiõpetus Spordiring
5. Muusika Klassijuhataja tund Ring
6.
7.
8.

2. klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Matemaatika Kultuurilugu Eesti keel Väärtusõpetus Matemaatika
2. Muusika Kehaline
kasvatus
Inimeseõpetus Loodusõpetus Eestikeel
3. Eestikeel Arvutiõpetus Muusika Kehaline kasvatus
Rütmika
4. Tööõpetus Eesti keel Eestikeel Eesti keel/
log. õpiabi
Spordiring
5. Tööõpetus Klassijuhataja tund Ring Õpiabi
6. Eesti keel/
Log õpiabi
Matemaatika Kunstiõpetus
7. Koor
8.

3. klass 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Muusika
Eesti keel Eesti keel Matemaatika
Rütmika
2. Eesti keel Inglise keel Matemaatika Inglise keel
 Eesti keel
3. Eesti keel/
Log. õpiabi
 Loodusõpetus Kunstiõpetus Eesti keel/
Log. õpiabi
 Matemaatika
4. Liiklus Muusika
Kunstiõpetus  Inimeseõpetus  Tööõpetus
5. Kehaline kasvatus Klassijuhataja tund Ring Kehaline kasvatus
6. Matemaatika
 Inglise keel
7. Koor
8.

4. klass

Esmaspäev  Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Inglise keel/
LÕK Eesti keel
Inglise keel/
LÕK Eesti keel
 Eesti keel/
LÕK Eesti keel
 Rütmika Inglise keel/
LÕK Eesti keel
2. Matemaatika Eesti keel Eesti keel/
LÕK Eesti keel
 Loodusõpetus  Matemaatika
3. Kehaline
kasvatus
Kehaline kasvatus Inglise keel/
LÕK Eesti keel
Matemaatika  Kunstiõpetus
4. Matemaatika
Matemaatika  Muusika Eesti keel/
LÕK lugemine
Õpiabi
5. Eesti keel/
LÕK Eesti k.
Klassijuhataja tund Ring
Arvutiõpetus
6. Muusika Loodusõpetus Log. õpiabi  
7. Koor/
Log. õpiabi
Tööõpetus/ käsitöö
8. Tööõpetus/ käsitöö

5. klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Matemaatika
Rütmika Kirjandus  Inglise keel  Eesti keel
2. Inglise keel Matemaatika
Inglise keel
Matemaatika
Loodusõpetus
3. Muusika
Inglise keel Inimeseõpetus
Kirjandus Draamaõpetus
4. Matemaatika Eesti keel
Kunstiõpetus
Tööõpetus P/
keh. kasv. T
Ajalugu
5. Eesti keel Klassijuhataja tund Matemaatika Tööõpetus P/
keh. kasv. T
6. Ajalugu
Loodusõpetus Väärtusõpetus  Log. õpiabi
7. Õpiabi Keh. kasv. P/
Käsitöö
 
8. Keh. kasv. P/
Käsitöö

6. klass 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti keel/
Lõk Eesti k.
Loodusõpetus Loodusõpetus Vene keel/
LÕK Inglise keel
Eesti keel/
LÕK Eesti keel
2. Matemaatika/
LÕK matem.
Eesti keel/
LÕK Eesti k.
Ajalugu Loodusõpetus Matemaatika/
LÕK Matem.
3. Loodusõpetus Vene keel/
LÕK Inglise k.
 Kirjandus/
LÕK Eesti keel
Matemaatika/
LÕK Matem.
 Inimeseõpetus
4. Kirjandus/
LÕK matemaatika
Inglise keel/
LÕK Matem.
Inglise keel/
LÕK lugemine
Tööõpetus P/
Keh. kasv. T/
 Inglise keel/
v.a. LÕK
5. Ühiskonnaõpetus/
LÕK Eesti keel
Klassijuhataja tund Matemaatika/
LÕK käsitöö
Tööõpetus P/
Keh. kasv. T/

6. Ajalugu Muusika Matemaatika/
LÕK käsitöö
 Vene keel
7. Õpiabi Keh. kasv P/ Käsitöö Kunstiõpetus Log. õpiabi
8. Keh. kasv P/ Käsitöö

7. klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Inglise keel
Meedia  Matemaatika  Eesti keel  Loodusõpetus
2. Inimeseõpetus Muusika Inglise keel Vene keel  Eesti keel
3. Ajalugu Matemaatika Kunstiõpetus Vene keel
Inglise keel
4. Bioloogia Vene keel
Matemaatika  Matemaatika Kirjandus
5. Geograafia Klassijuhataja tund Kirjandus  Bioloogia Matemaatika
6. Keh. kasv. T/
Tööõpetus P
Loodusõpetus Ajalugu Keh. kasv. P
7. Keh. kasv. T/
Tööõpetus P
  Käsitöö   Keh. kasv. P
8. Käsitöö 

8. klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Matemaatika Vene keel Muusika Matemaatika
Keemia
2. Inglise keel Vene keel Matemaatika Matemaatika
Bioloogia
3. Geograafia
Keemia Füüsika Bioloogia Geograafia
4. Inglise keel Füüsika Kirjandus
Eesti keel Inglise keel
5. Ajalugu Klassijuhataja tund Ajalugu
Vene keel
Inimeseõpetus
6. Tööõpetus P Eesti keel Kunstiõpetus Keh. kasv. P/ Käsitöö Kirjandus
7. Tööõpetus P
Karjääriõpetus Kehaline kasv. T Keh. kasv. P/ Käsitöö Õpiabi
8. Kehaline kasv. T

9. klass 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Keemia/
LÕK ajalugu
Matemaatika Geograafia/
LÕK ajalugu
Bioloogia
Inglise keel/
LÕK lugemine
2. Kirjandus/
LÕK Eesti keel
Matemaatika Eesti keel Eesti keel
 Inglise keel
3. Tekstiõpetus/
eksamimatem./
LÕK Lugemine
Kirjandus/
LÕK Eesti keel
Ajalugu/
LÕK tööõpetus
Geograafia/
LÕK Eesti keel
Matemaatika
4. Ajalugu/
LÕK Eesti keel
Keemia/
LÕK liikumine
Ühiskonnaõpetus/
LÕK loodusõpetus
Vene keel/
LÕK lugemine
 Füüsika/
LÕK loodusõpetus
5. Bioloogia
Klassijuhataja tund  Kunstiõpetus  Matemaatika  Keh. kasv. P
6. Inglise keel/
LÕK Inglise keel
Vene keel/
LÕK tööõpetus
Muusika  Tööõpetus P/
käsitöö T
Keh. kasv. P
7. Ühiskonnaõpetus/
v.a. LÕK
Füüsika/
v.a. LÕK
Kehaline kasv. T/
LÕK matemaatika
Vene keel/
v.a. LÕK
8. Kehaline kasv. T/
v.a. LÕK