Tunniplaan

2018-2019 õppeaasta tunniplaan

1. klass | 2. klass | 3. klass | 4. klass | 5. klass | 6. klass | 7. klass | 8. klass | 9. klass

1. klass 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel/ log.õpiabi Eesti keel
2. Matemaatika Eesti keel Matemaatika Kultuurilugu Rütmika
3. Kunstiõpetus Kehaline kasvatus Eesti keel/ log.õpiabi Kehaline kasvatus Loodusõpetus
4. Kunstiõpetus Matemaatika Muusika Muusika Kunstiõpetus
5. Klassijuhataja tund
6.
7.
8.

2. klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti keel Matemaatika Muusika Eesti keel Eesti keel
2. Eesti keel Eesti keel/
log.õpiabi
Matemaatika Matemaatika Eesti keel
3. Inimeseõpetus Väärtusõpetus Kehaline
kasvatus
Arvutiõpetus Tööõpetus
4. Kunstiõpetus Loodusõpetus Eesti keel/
log.õpiabi
Kehaline
kasvatus
Tööõpetus
5. Klassijuhataja tund Kultuurilugu Muusika
6. Õpiabi Rütmika
7.
8.

3. klass 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Rütmika Eesti keel Eesti keel/
log.õpiabi
Muusika Eesti keel
2. Inglise keel Inglise keel Matemaatika Matemaatika Inglise keel
3. Eesti keel/
log.õpiabi
Eesti keel Muusika Eesti keel Loodusõpetus
4. Matemaatika Matemaatika Kehaline
kasvatus
Inglise keel Inimeseõpetus
5. Kunstiõpetus Klassijuhataja tund Tööõpetus Kehaline
kasvatus
Õpiabi
6. Kunstiõpetus
7. Liiklus
8.

4. klass

Esmaspäev  Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Loodusõpetus Matemaatika/
LÕK eesti keel
Rütmika Eesti keel/
LÕK matemaatika
Inglise keel/
LÕK liikumine
2. Eesti keel/
LÕK matemaatika/
log.õpiabi
Kunstiõpetus Eesti keel/
LÕK eesti keel
Eesti keel/
LÕK matemaatika
Matemaatika/
LÕK matemaatika
3. Kehaline kasv. T/
tööõpetus P
Inglise keel/
LÕK eesti keel
Inglise keel/
LÕK matemaatika
Muusika Kehaline kasv. P
4. Kehaline kasv. T/
tööõpetus P
Eesti keel/
LÕK matemaatika/
log.õpiabi
Loodusõpetus Arvutiõpetus Kehaline kasv. P
5. Inglise keel/
LÕK eesti keel
Klassijuhataja tund Matemaatika/
LÕK eesti keel
Matemaatika/
LÕK eesti keel
6.  Matemaatika/
LÕK eesti keel
 Õpiabi Muusika
7. Käsitöö
8. Käsitöö

5. klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Inglise keel Kirjandus Inglise keel Loodusõpetus Väärtusõpetus
2. Loodusõpetus Rütmika Kirjandus Matemaatika Ajalugu
3. Kehaline kasv. T/
tööõpetus P
Matemaatika Ajalugu Matemaatika Kehaline kasv. P/
Käsitöö T
4. Kehaline kasv. T/
tööõpetus P
Inglise keel Matemaatika Draamaõpetus Kehaline kasv. P/
Käsitöö T
5. Matemaatika Klassijuhataja tund Eesti keel Inimeseõpetus
6. Eesti keel Eesti keel/
log.õpiabi
Inglise keel
7. Log.õpiabi Õpiabi Kunstiõpetus
8. Muusika

6. klass 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Loodusõpetus Inglise keel Loodusõpetus Ajalugu Loodusõpetus
2. Ajalugu Loodusõpetus Muusika Matemaatika Matemaatika
3. Inglise keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika Inimeseõpetus
4. Eesti keel/
log.õpiabi
Eesti keel Matemaatika Vene keel Ühiskonnaõpetus
5. Tööõpetus P Klassijuhataja tund Inglise keel Kunstiõpetus Kirjandus
6. Tööõpetus P Vene keel Kehaline kasv. T/
õpiabi
Vene keel
7. Kirjandus Kehaline kasv. T Kehaline kasv. P/
käsitöö T
8. Kehaline kasv. P/
käsitöö T

7. klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Ajalugu Vene keel/
LÕK lugemine
Meedia-arvuti/
LÕK eesti keel
Loodusõpetus Inglise keel/
LÕK liikumine
2. Bioloogia Matemaatika/
LÕK matemaatika
Inglise keel/
LÕK lugemine
Ajalugu Loodusõpetus
3. Matemaatika/
LÕK matemaatika
Bioloogia Matemaatika/
LÕK matemaatika
Eesti keel/
LÕK eesti keel/
logopeed
Kirjandus/
LÕK eesti keel
4. Matemaatika/
LÕK matemaatika
Inimeseõpetus Geograafia/
LÕK tööõpetus
Matemaatika/
LÕK eesti keel
5. Eesti keel/
LÕK eesti keel
Klassijuhataja tund Inglise keel/
LÕK tööõpetus
Vene keel/
LÕK inglise keel
6. Kehaline kasv. P/
käsitöö T
Kirjandus/
LÕK eesti keel
Kehaline kasv.T/
tööõpetus P
Kunstiõpetus
7. Kehaline kasv. P/
käsitöö T
Vene keel/
LÕK inglise keel
Kehaline kasv.T/ tööõpetus P Muusika
8. Õpiabi

8. klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Matemaatika/
LÕK eesti keel
Inglise keel/
LÕK matemaatika
Inglise keel/
LÕK matemaatika
Vene keel/
LÕK inglise keel
Kirjandus/
LÕK matemaatika
2. Inglise keel/
LÕK matemaatika
Vene keel/
LÕK eesti keel
Geograafia/
LÕK matemaatika
Geograafia/
LÕK liikumine
Eesti keel/
LÕK lugemine
3. Keemia/
LÕK eesti keel
Vene keel/
LÕK eesti keel
Keemia/
LÕK eesti keel
Kunstiõpetus Füüsika/
LÕK eesti keel
4. Karjääriõpetus Matemaatika/
LÕK inglise keel
Eesti keel/
LÕK lugemine
Bioloogia Bioloogia
5. Ajalugu Klassijuhataja tund Matemaatika/
LÕK tööõpetus
Matemaatika Kehaline kasv.  P/
õpiabi
6. Käsitöö T Kehaline kasv. T/
tööõpetus P
Kirjandus/
LÕK tööõpetus
Inimeseõpetus Kehaline kasv. P
7. Käsitöö T Kehaline kasv. T/
tööõpetus P
Füüsika/
LÕK lugemine
Ajalugu
8. Muusika

9. klass 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Kirjandus/
LÕK eesti keel
Matemaatika/
LÕK matemaatika
Matemaatika/
LÕK matemaatika
Geograafia/
LÕK inglise keel
Matemaatika/
LÕK matemaatika
2. Eksamimatem/
tekstiõpetus/
LÕK matemaatika
Eesti keel/
LÕK eesti keel
Matemaatika/
LÕK matemaatika
Vene keel/
LÕK liikumine
Bioloogia
3. Eesti keel/
LÕK eesti keel
Kirjandus/
eesti keel
Inglise keel/
LÕK eesti keel
Vene keel/
LÕK lugemine
Inglise keel/
LÕK eesti keel
4. Ajalugu Vene keel/
LÕK inglise keel
Bioloogia Kunstiõpetus Füüsika/
LÕK lugemine
5. Inglise keel Klassijuhataja tund Keemia/
LÕK käsitöö
Ajalugu Kehaline kasv. P/
käsitöö
6. Füüsika Kehaline kasv. T/
tööõpetus P
Geograafia/
LÕK käsitöö
Ühiskonnaõpetus Kehaline kasv. P
7. Ühiskonnaõpetus Kehaline kasv. T/
tööõpetus P
Muusika  Keemia
8. Õpiabi