Tunniplaan

2021-2022 õppeaasta tunniplaan 

1. klass | 2. klass | 3. klass | 4. klass | 5. klass | 6. klass | 7. klass | 8. klass | 9. klass

1. klass 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti keel
Eesti keel Eesti keel Eesti keel
Eesti keel
2. Eesti keel Matemaatika  Matemaatika Matemaatika Rütmika
3. Kehaline Kasv. Kultuurilugu Kehaline kasvatus Loodusõpetus Eesti keel
4. Muusika Kunstiõpetus  Muusika Kunstiõpetus
5. Tööõpetus Klassijuhataja tund Valikring
6.
7.
8.

2. klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Matemaatika Eesti keel Eesti keel Eestikeel Eesti keel
2. Tööõpetus Matemaatika Matemaatika Eestikeel Eesti keel
3. Inimeseõpetus Kehaline
kasvatus
Muusika Kehaline kasvatus
Rütmika
4. Arvutiõpetus Kultuurilugu Loodusõpetus Tööõpetus
5. Eestikeel Klassijuhataja tund Valikring
6. Muusika
Kunstiõpetus Väärtusõpetus Õpiabi
7.
8.

3. klass 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti keel Eesti keel Muusika  Ujumine Rütmika
2. Matemaatika Eesti keel Eesti keel Ujumine Eesti keel
3.  Inimeseõpetus  Loodusõpetus Matemaatika Eesti keel  Inglise keel
4. Liiklusõpetus Inglise keel Kehaline kasvatus Inglise keel Matemaatika
5. Kunstiõpetus Klassijuhataja tund Valikring  Inglise keel Õpiabi
6. Kunstiõpetus Muusika  Tööõpetus Matemaatika
7.
8.

4. klass

Esmaspäev  Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti keel Eesti keel  Eesti keel
 Matemaatika Matemaatika
2. Matemaatika Matemaatika  Muusika Loodusõpetus Inglise keel
3. Muusika  Inglise keel Matemaatika Inglise keel Arvutiõpetus
4. Eesti keel Kehaline kasvatus  Loodusõpetus  Eesti keel  Rütmika
5. Tööõpetus/ käsitöö Klassijuhataja tund Valikring
Kehaline
kasvatus
6. Tööõpetus/ käsitöö Inglise keel Kunstiõpetus
7.
8.

5. klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Ajalugu/LÕK käsitöö Inimeseõpetus Kirjandus/
LÕK eesti k.
Inglise keel/
LÕK inglise k.
 Inglise keel /
LÕK eesti k.
2. Muusika Inglise keel/LÕK inglise k. Loodusõpetus
Inglise keel/
LÕK eesti keel
 Matemaatika/
LÕK Matem.
3. Matemaatika/
LÕK matem.
Matemaatika/
LÕK matem.
 Kunstiõpetus Draamaõpetus Eesti keel/
LÕK eesti k.
4. Väärtusõpetus Eesti keel/LÕK eesti k.
Kirjandus/
LÕK eesti k.
Rütmika Matemaatika/
LÕK matem.
5. Tööõpetus P/
keh. kasv. T
Klassijuhataja tund ValikRing Eesti keel/
LÕK eesti k.
Keh. kasv. P
6.  Tööõpetus P/
keh. kasv. T
Matemaatika/
LÕK matem.
Ajalugu/LÕK käsitöö  Loodusõpetus Keh. kasv. P
7.  Õpiabi Käsitöö  
8. Käsitöö
 

6. klass 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti keel
 Inglise keel Ajalugu Eesti keel  Kirjandus
2. Loodusõpetus Muusika Matemaatika Vene keel Matemaatika
3. Matemaatika Eesti keel Loodusõpetus Matemaatika Loodusõpetus
4. Ajalugu Loodusõpetus Ühiskonnaõpetus Vene keel   Inglise keel
5. Õpiabi Klassijuhataja tund Kunstiõpetus Kirjandus

Keh. kasv. P
6. Matemaatika  Inimeseõpetus Inglise keel  Keh. kasv. P
7.  Vene keel Käsitöö/
Tööõpetus
 Keh. kasv. T
8. Käsitöö/
Tööõpetus
 Keh. kasv. T

7. klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Inglise keel/LÕK tööõp. käsitöö
Muusika Inglise keel/
LÕK lug.
Vene keel/LÕK inglise k. Inglise keel/ LÕK Lugemine
2.  Meedia/Arvuti Geograafia/
LÕK Inglise k.
Ajalugu  Eesti keel/LÕK lugem.   Bioloogia
3.  Ajalugu Loodusõpetus/
LÕK Matem.
Matemaatika/LÕK eesti k. Vene keel/LÕK Eesti k. Matemaatika/LÕK eesti k.
4. Eesti keel/
LÕK Eesti k.
Matemaatika/
LÕK Matem.
Kunstiõpetus  Bioloogia Kirjandus/ LÕK matem.
5. Keh. kasv. T/ Õpiabi Klassijuhataja tund Kirjandus/LÕK eesti k. Matemaatika/LÕK matem.
6. Keh. kasv. T
Vene keel  Loodusõpetus/
LÕK tööõp. käsitöö
 Matemaatika/LÕK eesti k. õpiabi
7. Inimeseõpetus Keh. kasv. P/Käsitöö  Tööõpetus
8.  Keh. kasv. P /Käsitöö 
Tööõpetus

8. klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Geograafia Vene keel Matemaatika Matemaatika Keemia
2. Matemaatika Vene keel Kirjandus Matemaatika
Inglise keel
3. Eesti keel Geograafia Inglise keel Bioloogia Eesti keel
4. Inglise keel Ajalugu Füüsika Kirjandus  Bioloogia
5. Füüsika Klassijuhataja tund Ajalugu
Inimeseõpetus
6. Keemia Karjääriõpetus Muusika Vene keel
7. Keh. kasv. P/ Käsitöö Kunstiõpetus TööõpetusP/
Kehaline kasv. T
8. Keh. kasv. P/ Käsitöö TööõpetusP/
Kehaline kasv. T

9. klass 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Matemaatika Matemaatika Geograafia Bioloogia
Füüsika
2. Ajalugu
Matemaatika  Inglise keel Keemia Eesti keel
3. Inglise keel Vene keel/
LÕK matem.
Ühiskonnaõpetus  Tööõpetus P/
käsitöö T
Inglise keel
4. Geograafia Vene keel/
LÕK matem.
Keemia Füüsika Matemaatika/ LÕK matem.
5. Eesti keel Klassijuhataja tund Muusika  Vene keel/
LÕK matem.
Tekstiõpetus/
eksamimatem.
6. Kirjandus Ühiskonnaõpetus  Kunstiõpetus  Kirjandus  Õpiabi
7. Bioloogia  Keh. kasv. P Ajalugu Kehaline kasv. T
8. Keh. kasv. P Kehaline kasv. T