Tunniplaan

2019-2020 õppeaasta tunniplaan

1. klass | 2. klass | 3. klass | 4. klass | 5. klass | 6. klass | 7. klass | 8. klass | 9. klass

1. klass 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Matemaatika Eesti keel Eesti keel Eesti keel/ log.õpiabi Rütmika
2. Eesti keel/
log. abi
Kehaline kasvatus Eesti keel
Kehaline kasvatus Eesti keel
3. Loodusõpetus Muusika Muusika Matemaatika Eesti keel
4. Kultuurilugu Matemaatika Kunstiõpetus Kunstiõpetus
5. Tööõpetus Klassijuhataja tund
6.
7.
8.

2. klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. Loodusõpetus
Matemaatika Matemaatika Matemaatika Rütmika
3. Arvutiõpetus Väärtusõpetus Kehaline
kasvatus
Kehaline kasvatus
Tööõpetus
4. Inimeseõpetus Muusika Kultuurilugu Eesti keel/
log. abi
5. Eesti keel/
log. abi
Klassijuhataja tund Tööõpetus Kunstiõpetus
6. Muusika
7.
8.

3. klass 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti keel
Kehaline kasvatus Loodusõpetus Inimeseõpetus Kunstiõpetus
2. Inglise keel Inglise keel Inglise keel Eesti keel/
log. abi
Matemaatika
3. Matemaatika Matemaatika Eesti keel
Inglise keel Kunstiõpetus
4. Tööõpetus Eesti keel
Eesti keel Kehaline kasvatus Rütmika
5. Muusika Klassijuhataja tund Liiklus Matemaatika
6. Eesti keel/
log. abi
Õpiabi Muusika
7.
8.

4. klass

Esmaspäev  Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti keel/
log. abi
Inglise keel Eesti keel Arvutiõpetus Matemaatika
2. Muusika Muusika Matemaatika Eesti keel Loodusõpetus
3. Inglise keel Matemaatika Loodusõpetus Eesti keel
Rütmika
4. Kehaline kasv. P/
käsitöö
Eesti keel Inglise keel
Inglise keel
Kunstiõpetus
5. Kehaline kasv. P/
käsitöö
Klassijuhataja tund Tööõpetus P/
keh. kasv T
Matemaatika
6.  Matemaatika   Tööõpetus P/
keh. kasv T
Log. abi
7.
8.

5. klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Inglise keel/
LÕK eesti k.
Draamaõpetus Inglise keel/
LÕK käsitöö
Loodusõpetus Inimeseõpetus
2. Ajalugu/
LÕK inglise k.
Ajalugu/
LÕK inglise k.
Kirjandus/
LÕK käsitöö
Kirjandus/
LÕK eesti k.
Eesti keel/
LÕK matem.
3. Matemaatika/
LÕK matem.
Matemaatika/
LÕK matem.
Matemaatika/
LÕK eesti k.
Matemaatika/
LÕK matem.
Loodusõpetus
4. Kehaline kasv. P/
käsitöö
Inglise keel/
LÕK eesti k.
Eesti keel/
LÕK eesti k.
Kunstiõpetus Väärtusõpetus
5. Kehaline kasv. P/
käsitöö
Klassijuhataja tund Tööõpetus P/
kehaline kasv. T
Rütmika Matemaatika/
LÕK  matem.
6. Eesti keel/
LÕK eesti k.
Tööõpetus P/
kehaline kasv. T
Inglise keel/
LÕK  eesti k.
Õpiabi
7. Muusika Log. abi
8.

6. klass 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Muusika Loodusõpetus Loodusõpetus Vene keel Inglise keel
2. Matemaatika Vene keel Ajalugu Vene keel Eesti keel
3. Loodusõpetus Kirjandus Inglise keel Eesti keel/
log. abi
Ajalugu
4. Eesti keel/
log. abi
Matemaatika Inglise keel Loodusõpetus Kirjandus
5. Inimeseõpetus Klassijuhataja tund Kehaline kasv. T/
õpiabi
Matemaatika Matemaatika
6. Ühiskonnaõpetus Kehaline kasvatus P Kehaline kasv. T Kunstiõpetus
7. Tööõpetus P/
kehaline kasv. T
Kehaline kasvatus P Matemaatika
8. Tööõpetus P/
kehaline kasv. T

7. klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Inglise keel
Vene keel Ajalugu Matemaatika Matemaatika
2. Inimeseõpetus Bioloogia Muusika Inglise keel
Ajalugu
3. Matemaatika Matemaatika Inglise keel Vene keel/
log. abi
Kirjandus
4. Bioloogia Vene keel
Matemaatika Eesti keel
5. Geograafia Klassijuhataja tund Eesti keel Kirjandus
6. Loodusõpetus Käsitöö T/
kehaline kasv. P
Meedia/arvuti Loodusõpetus
7. Tööõpetus P/
õpiabi
Käsitöö T/
kehaline kasv. P
Kehaline kasv. T Kunstiõpetus
8. Tööõpetus P Kehaline kasv. T

8. klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Inimeseõpetus Muusika Inglise keel/
LÕK tööõp
Geograafia/
LÕK lugemine
Eesti keel/
LÕK eesti k.
2. Inglise keel/
LÕK liiklus
Matemaatika/
LÕK matem.
Keemia/
LÕK tööõp
Matemaatika/
LÕK matem.
Füüsika/
LÕK Maili
3. Eesti keel/
LÕK eesti k.
Vene keel/
LÕK inglise k.
Matemaatika/
LÕK matem.
Kunstiõpetus Bioloogia
4. Matemaatika/
LÕK matem.
Karjääriõpetus Kirjandus/
LÕK eesti k.
Füüsika/
LÕK lugemine
Inglise keel/
LÕK Maili
5. Kirjandus/
LÕK eesti k.
Klassijuhataja tund Geograafia/
LÕK lugemine
Vene keel/
LÕK inglise k.
Keemia/
LÕK eesti k.
6. Kehaline kasv. P
Käsitöö/õpiabi/
LÕK matem.
Ajalugu Bioloogia Ajalugu
7. Kehaline kasv. P
Käsitöö/
LÕK eesti k.
Kehaline kasv. T Venekeel
8. Kehaline kasv. T

9. klass 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Tekstiõpetus/
eksamimatem./
LÕK eesti k.
Matemaatika/
LÕK matem.
Matemaatika/
LÕK käsitöö
Eesti keel/
LÕK matem.
Inglise keel/
LÕK  matem.
2. Kirjandus/
LÕK matem.
Eesti keel/
LÕK eesti k.
Matemaatika/
LÕK käsitöö
Geograafia/
LÕK eesti k.
Bioloogia
3. Muusika Keemia/
LÕK inglise k.
Geograafia/
LÕK lugemine
Bioloogia Füüsika/
LÕK eesti k.
4. Inglise keel/
LÕK eesti k.
Kirjandus/
LÕK eesti k.
Inglise keel/
LÕK liikumine
Vene keel/
LÕK matem.
Ajalugu
5. Matemaatika/
LÕK lugemine
Klassijuhataja tund Ajalugu Kunstiõpetus Ühiskonnaõpetus
6. Kehaline kasv. P
Vene keel Füüsika/
LÕK inglise k.
Vene keel/
LÕK mäng.
Keemia
7. Kehaline kasv. P
  Kehaline kasv. T
 Tööõpetus P/
käsitöö T
Ühiskonnaõpetus
8. Kehaline kasv. T