Tunniplaan

2019-2020 õppeaasta tunniplaan

1. klass | 2. klass | 3. klass | 4. klass | 5. klass | 6. klass | 7. klass | 8. klass | 9. klass

1. klass 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti keel Matemaatika Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. Muusika Eesti keel  Muusika Kehaline kasvatus Rütmika
3. Kehaline kasvatus Kultuurilugu Matemaatika Eesti keel Eesti keel
4. Tööõpetus Kunstiõpetus Loodusõpetus Kunstiõpetus Spordiring
5. Matemaatika Klassijuhataja tund Ring
6.
7.
8.

2. klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Matemaatika Kultuurilugu Eesti keel Väärtusõpetus Matemaatika
2. Tööõpetus
Kehaline
kasvatus
Inimeseõpetus Loodusõpetus Eestikeel
3. Tööõpetus Arvutiõpetus Muusika Kehaline kasvatus
Rütmika
4. Eesti keel Eesti keel Eestikeel Eesti keel
Spordiring
5. Muusika Klassijuhataja tund Ring Õpiabi
6. Eesti keel Matemaatika Kunstiõpetus
7. Koor
8.

3. klass 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Muusika
Eesti keel Eesti keel Matemaatika
Rütmika
2. Eesti keel Inglise keel Matemaatika Inglise keel
 Eesti keel
3. Eesti keel  Loodusõpetus  Inimeseõpetus Eesti keel  Matemaatika
4. Liiklus Muusika
Tööõpetus  Kunstiõpetus  Kunstiõpetus
5. Kehaline kasvatus Klassijuhataja tund Ring Kehaline kasvatus
6. Matemaatika
 Inglise keel
7. Koor
8.

4. klass

Esmaspäev  Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Inglise keel/
LÕK Eesti keel
Inglise keel/
LÕK Eesti keel
 Eesti keel  Eesti keel Inglise keel/
LÕK Eesti keel
2. Kehaline kasvatus Eesti keel  Rütmika  Loodusõpetus  Matemaatika
3. Loodusõpetus Matemaatika Inglise keel/
LÕK Eesti keel
Matemaatika  Kunstiõpetus
4. Matemaatika Matemaatika  Muusika Eesti keel/
LÕK lugemine
Õpiabi
5. Eesti keel Klassijuhataja tund Ring /
LÕK käsitöö
Arvutiõpetus
6. Muusika Kehaline kasvatus LÕK käsitöö Logopeediline õpiabi  
7. Koor Tööõpetus/ käsitöö
8. Tööõpetus/ käsitöö

5. klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Matemaatika
Rütmika Kirjandus  Inglise keel  Eesti keel
2. Inglise keel Matemaatika
Inglise keel
Matemaatika
Loodusõpetus
3. Muusika
Loodusõpetus
Inimeseõpetus
Kirjandus Draamaõpetus
4. Matemaatika Eesti keel
Kunstiõpetus
Tööõpetus P/
kehaline kasv. T
Ajalugu
5. Eesti keel Klassijuhataja tund Matemaatika Tööõpetus P/
kehaline kasv. T
6. Ajalugu
Inglise keel Väärtusõpetus  
7. Õpiabi Kehaline kasv. P/
Käsitöö
 
8. Kehaline kasv. P/
Käsitöö

6. klass 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti keel Loodusõpetus Loodusõpetus Vene keel/
LÕK Inglise keel
Eesti keel
2. Matemaatika/
LÕK Inglise keel
Eesti keel Ajalugu Loodusõpetus Matemaatika
3. Loodusõpetus Vene keel/
LÕK Matemaatika
 Kirjandus/
LÕK Eesti keel
Matemaatika  Inimeseõpetus
4. Kirjandus/
LÕK matemaatika
Inglise keel/
LÕK Matemaatika
Inglise keel/
LÕK lugemine
Tööõpetus P/
kehaline kasv. T/
LÕK Keh.Kasv. T
 Inglise keel/
v.a. LÕK
5. Ühiskonnaõpetus/
LÕK Eesti keel
Klassijuhataja tund Matemaatika/
LÕK käsitöö
Tööõpetus P/
kehaline kasv. T/
LÕK Keh.Kasv. T
6. Ajalugu Muusika Matemaatika/
LÕK käsitöö
 Vene keel
7. Õpiabi Keh. kasv P/ Käsitöö Kunstiõpetus
8. Keh. kasv P/ Käsitöö

7. klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Inglise keel
Meedia  Matemaatika  Eesti keel  Loodusõpetus
2. Inimeseõpetus Muusika Inglise keel Vene keel  Eesti keel
3. Ajalugu Matemaatika Kunstiõpetus Vene keel
Inglise keel
4. Bioloogia Vene keel
Matemaatika  Matemaatika Kirjandus
5. Geograafia Klassijuhataja tund Kirjandus  Bioloogia Matemaatika
6. Keh. kasv. T/
Tööõpetus P
Loodusõpetus Ajalugu Keh. kasv. P
7. Keh. kasv. T/
Tööõpetus P
  Käsitöö   Keh. kasv. P
8. Käsitöö 

8. klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Matemaatika Vene keel Muusika Matemaatika
Keemia
2. Inglise keel Vene keel Matemaatika Matemaatika
Bioloogia
3. Geograafia
Keemia Füüsika Bioloogia Geograafia
4. Inglise keel Füüsika Kirjandus
Eesti keel Inglise keel
5. Ajalugu Klassijuhataja tund Ajalugu
Vene keel
Inimeseõpetus
6. Tööõpetus P Eesti keel Kunstiõpetus Keh. kasv. P/ Käsitöö Kirjandus
7. Tööõpetus P
Karjääriõpetus Kehaline kasv. T Keh. kasv. P/ Käsitöö Õpiabi
8. Kehaline kasv. T

9. klass 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Keemia/
LÕK ajalugu
Matemaatika Geograafia/
LÕK ajalugu
Bioloogia
Inglise keel/
LÕK lugemine
2. Kirjandus/
LÕK Eesti keel
Matemaatika Eesti keel Eesti keel
 Inglise keel
3. Tekstiõpetus/
eksamimatem./
LÕK Eesti keel
Kirjandus/
LÕK Eesti keel
Ajalugu/
LÕK tööõpetus
Geograafia/
LÕK Eesti keel
Matemaatika
4. Ajalugu/
LÕK lugemine
Keemia/
LÕK liikumine
Ühiskonnaõpetus/
LÕK loodusõpetus
Vene keel/
LÕK lugemine
 Füüsika/
LÕK loodusõpetus
5. Bioloogia
Klassijuhataja tund  Kunstiõpetus  Matemaatika  Keh. kasv. P
6. Inglise keel
Vene keel/
LÕK tööõpetus
Muusika  Tööõpetus P/
käsitöö T
Keh. kasv. P
7. Ühiskonnaõpetus/
v.a. LÕK
Füüsika/
v.a. LÕK
Kehaline kasv. T/
LÕK matemaatika
Vene keel/
v.a. LÕK
8. Kehaline kasv. T/
v.a. LÕK