Tunniplaan

2021-2022 õppeaasta tunniplaan

1. klass | 2. klass | 3. klass | 4. klass | 5. klass | 6. klass | 7. klass | 8. klass | 9. klass

1. klass 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti keel
Eesti keel Eesti keel Eesti keel
Eesti keel
2. Eesti keel Matemaatika  Matemaatika Matemaatika Rütmika
3. Kehaline Kasv. Kultuurilugu Kehaline kasvatus Loodusõpetus Eesti keel
4. Muusika Kunstiõpetus  Muusika Kunstiõpetus
5. Tööõpetus Klassijuhataja tund Valikring
6.
7.
8.

2. klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eestikeel Eesti keel Eesti keel Eestikeel Eesti keel
2. Matemaatika Matemaatika Matemaatika Eestikeel Eesti keel
3. Arvutiõpetus Kehaline
kasvatus
Muusika Kehaline kasvatus
Rütmika
4. Inimeseõpetus Kultuurilugu Loodusõpetus Tööõpetus
5. Tööõpetus Klassijuhataja tund Valikring
6. Muusika
Väärtusõpetus Kunstiõpetus Õpiabi
7.
8.

3. klass 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti keel Eesti keel Muusika  Eesti keel Rütmika
2. Matemaatika Eesti keel Eesti keel Inglise keel
Eesti keel
3.  Inimeseõpetus  Loodusõpetus Matemaatika  Matemaatika  Inglise keel
4. Kunstiõpetus Inglise keel Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Matemaatika
5. Liiklusõpetus Klassijuhataja tund Valikring  Inglise keel
6. Kunstiõpetus Muusika  Tööõpetus Õpiabi
7.
8.

4. klass

Esmaspäev  Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti keel Eesti keel  Eesti keel
Kehaline
kasvatus
Matemaatika
2. Matemaatika Matemaatika  Muusika Ujumine Inglise keel
3. Muusika  Inglise keel Matemaatika Inglise keel Arvutiõpetus
4. Eesti keel Kehaline kasvatus  Loodusõpetus Loodusõpetus  Rütmika
5. Tööõpetus/ käsitöö Klassijuhataja tund Valikring
 Eesti keel Kunstiõpetus
6. Tööõpetus/ käsitöö Inglise keel  Matemaatika
7.
8.

5. klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Ajalugu/LÕK käsitöö Inimeseõpetus Kirjandus/
LÕK eesti k.
Inglise keel/
LÕK inglise k.
 Inglise keel /
LÕK eesti k.
2. Muusika Inglise keel/LÕK inglise k. Loodusõpetus Eesti keel/
LÕK eesti k.
 Matemaatika/
LÕK Matem.
3. Matemaatika/
LÕK matem.
Matemaatika/
LÕK matem.
 Kunstiõpetus Draamaõpetus Eesti keel/
LÕK eesti k.
4. Väärtusõpetus Eesti keel/LÕK eesti k.
Kirjandus/
LÕK eesti k.
Inglise keel/
LÕK eesti keel
Matemaatika/
LÕK matem.
5. Tööõpetus P/
keh. kasv. T
Klassijuhataja tund ValikRing Rütmika Keh. kasv. P
6.  Tööõpetus P/
keh. kasv. T
Matemaatika/
LÕK matem.
Ajalugu/LÕK käsitöö  Loodusõpetus Keh. kasv. P
7.  Õpiabi Käsitöö  
8. Käsitöö
 

6. klass 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti keel
 Inglise keel Ajalugu Eesti keel  Kirjandus
2. Loodusõpetus Muusika Matemaatika Vene keel Matemaatika
3. Ajalugu Eesti keel Loodusõpetus Matemaatika Loodusõpetus
4. Matemaatika Loodusõpetus Ühiskonnaõpetus Vene keel   Inglise keel
5. Õpiabi Klassijuhataja tund Kunstiõpetus Kirjandus

Keh. kasv. P
6. Matemaatika  Inimeseõpetus Inglise keel  Keh. kasv. P
7.  Vene keel Käsitöö/
Tööõpetus
 Keh. kasv. T
8. Käsitöö/
Tööõpetus
 Keh. kasv. T

7. klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Inglise keel/LÕK tööõp. käsitöö
Muusika Inglise keel/
LÕK lug.
Vene keel/LÕK inglise k.  Inglise keel/ LÕK Lugemine
2. Inimeseõpetus Geograafia/
LÕK Inglise k.
Ajalugu  Eesti keel/LÕK lugem.   Bioloogia
3.  Eesti keel/
LÕK Eesti k.
 Loodusõpetus/
LÕK Matem.
Matemaatika/LÕK eesti k. Vene keel/LÕK Eesti k. Matemaatika/LÕK eesti k.
4. Ajalugu Matemaatika/
LÕK Matem.
Kunstiõpetus  Bioloogia Kirjandus/ LÕK matem.
5. Keh. kasv. T/ Õpiabi Klassijuhataja tund Kirjandus/LÕK eesti k. Matemaatika/LÕK matem.
6. Keh. kasv. T
Vene keel  Loodusõpetus/
LÕK tööõp. käsitöö
 Matemaatika/LÕK eesti k. õpiabi
7.  Meedia Keh. kasv. P/Käsitöö  Tööõpetus
8.  Keh. kasv. P /Käsitöö 
Tööõpetus

8. klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Geograafia Vene keel Matemaatika Matemaatika Keemia
2. Inglise keel Vene keel Kirjandus Matemaatika
Inglise keel
3. Matemaatika Keemia Inglise keel Bioloogia Eesti keel
4. Kirjandus Karjääriõpetus Füüsika Eesti keel  Bioloogia
5. Ajalugu Klassijuhataja tund Ajalugu
Inimeseõpetus
6. Füüsika Geograafia Muusika Vene keel
7. Keh. kasv. P/ Käsitöö Kunstiõpetus Tööõpetus P/Kehaline kasv. T

 

8. Keh. kasv. P/ Käsitöö Tööõpetus P/Kehaline kasv. T

9. klass 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Matemaatika Matemaatika Geograafia Bioloogia
Füüsika
2. Kirjandus
Matemaatika  Inglise keel Keemia Eesti keel
3. Inglise keel Vene keel/
LÕK matem.
Ühiskonnaõpetus  Tööõpetus P/
käsitöö T
Inglise keel
4. Geograafia Vene keel/
LÕK matem.
Keemia Füüsika Matemaatika/ LÕK matem.
5. Bioloogia
Klassijuhataja tund Muusika  Vene keel/
LÕK matem.
Tekstiõpetus/
eksamimatem.
6. Ajalugu Eesti keel  Kunstiõpetus  Kirjandus  Õpiabi
7. Ühiskonnaõpetus
 Keh. kasv. P Ajalugu Kehaline kasv. T
8. Keh. kasv. P Kehaline kasv. T