Distantsõpe

Kalmetu Põhikoolis toimub alates 11. märtsist distantsõpe.

Õppetööd puudutav informatsioon edastatakse Stuudiumi kaudu.

Kalmetu Põhikooli kodukorra lisa Õppetöö korraldus ja hindamine osalise või täieliku distantsõppe ajal.

Rohkem infot distantsõppe kohta-  https://harno.ee/et/distantsope

Olgem terved!