Eelkooli kogunemine

Austatud sügisel kooliteed alustava lapse lapsevanemad!

Ootame Teid koos lapsega reedel, 3. mail 2019 a kell 13.00 Kalmetu Põhikooli, et tutvustada esimest õpetajat, koolimaja ja õppimisvõimalusi meie koolis ning valmistuda eelseisvaks kooliteeks.

Info kooli telefonil 4 359 696 või õpetaja Evija Leiaru meiliaaderessil: evija@kalmetu.vil.ee .

Kohtumiseni.