Info 2019/2020 õppeaasta lõpetamise kohta

  • Kalmetu Põhikoolis jätkub distantsõpe kuni 2019/2020 õppeaasta lõpuni (09. juuni 2020).
  • Alates 18. maist toimub kontaktõpe vajadusel ainult lõpuklassi ja lisatuge vajavatele õpilastele.
  • Täpsem info Stuudiumis.