Kalmetu Keskkonnakäpaks!

Kalmetu Põhikool on aastaid vedanud keskkonnasõbralikke üritusi ja loodussäästvaid projekte. Viimasteks ettevõtmisteks oli putukahotelli ehitamine ja Teeme Ära kevadkoristus. Äsja lõppes aga pikk 8-kuuline projekt “Hoia loodusega tempo”, kuhu olid kaasatud enamus piirkonna elanikest kui ka Uusna Külamaja ja Tänassilma rahvamaja. Läbivaks märksõnaks oli kogukonnaliikmete endi poolt väljakäidud tegevuste elluviimine lõimitult keskkonnaharidusega. Toimusid talgupäevad, koristusaktsioonid, loodi discgolfi väljak, peeti spordivõistlusi, meisterdati ja kaunistati riidest poekotte, tehti taaskasutusena valminud jõuluehete konkurss ja tralliti ühisel vastlapäeval.
Alates 18. maist kuni 31. maini on kõigil soovijatel võimalik kaasa rääkida parima keskkonnasõbraliku haridustegevuse väljaselgitamisel, valides selleks oma lemmikkandidaat ja andes talle oma poolthääl.

https://keskkonnatunnustused.ee/et/keskkonnakapp/kool/648

Kalmetu Keskkonnakäpaks, anna oma hääl!