Kõik on uus septembrikuus!

Kalmetu Põhikooli õppeaasta algab 1. septembril 8.30 klassijuhataja tunniga.
Ootame kooli terveid õpilasi ja aktusele esimeses klassis kooliteed alustavate laste vanemaid. Iga kooliteed alustava õpilase kohta ootame kuni kolme külalist.
Lähtuvalt kehtivatest suunistest, toimuvad kooliaasta avaaktused kahes vahetuses.
Kell 9.30 on aktus 1., 2. ja 3. ning 9. klassile.
Kell 10.45 on aktus 4.-8.klassile.
Palume riietuda pidulikult, võimlas toimuvale aktustele järgneb klassipiltide tegemine õuealal.

Kohtumiseni 1. septembril.