Konkursiteade

Kalmetu Põhikool võtab alates 2021/22 õppeaastast konkursi korras tööle:

  • eripedagoogi (1,0 kohta)
  • logopeedi (0,5 kohta)
  • sotsiaalpedagoogi (1,0 kohta asendajana)
  • ajalooõpetaja (osalise tööajaga)
  • inglise keele õpetaja (osalise tööajaga)
  • muusikaõpetaja (osalise tööajaga)

Avalduse, elulookirjelduse, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri palume saata hiljemalt 11. juuniks Kalmetu Põhikooli aadressil Tänassilma 70103, Viljandimaa või kool@kalmetu.vil.ee. Lisainfo kool@kalmetu.vil.ee