Konkursiteade

Kalmetu Põhikool võtab konkursi korras tööle

  • ABIÕPETAJA (1,0)

Eelise annab vastavus õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.

Avaldus, elulookirjeldus, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri palume saata 17. jaanuariks Kalmetu Põhikooli aadressil Tänassilma 70103, Viljandimaa või kool@kalmetu.vil.ee. Lisainfo kool@kalmetu.vil.ee