Konkurss

Kalmetu Põhikool võtab alates 2018/19 õppeaastast konkursi korras tööle:

  • Ajalooõpetaja (osalise tööajaga)

  • Inglise keele õpetaja (osalise tööajaga)

  • Muusikaõpetaja (osalise tööajaga)

  • Eripedagoogi

Avalduse, elulookirjelduse, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri palume saata hiljemalt 4. juuniks Kalmetu Põhikooli aadressil Tänassilma 70103, Viljandimaa või kool@kalmetu.vil.ee. Lisainfo 4327119 või kool@kalmetu.vil.ee