Täitmata ametikohad

 

 

 

 

 

 

 

Kalmetu Põhikool otsib oma meeskonda:
KLASSIÕPETAJAT (1,0)
LOGOPEEDI (0,5);
ERIPEDAGOOGI (1,0)
SOTSIAALPEDAGOOGI asendajat (1,0).

Avalduse, elulookirjelduse ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 3. augustiks Kalmetu Põhikooli aadressil Tänassilma 70103, Viljandimaa või kool@kalmetu.vil.ee. Lisainfo kool@kalmetu.vil.ee