Töökuulutus

Kalmetu Põhikool võtab alates 01. novemberist 2020 konkursi korras tööle:

  • osalise tööajaga (0,2) rütmika- ja tantsuringiõpetaja;
  • täistööajaga pedagoogilise haridusega abiõpetaja

Avaldus, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri palume saata hiljemalt 23. oktoobriks Kalmetu Põhikooli aadressil Tänassilma 70103, Viljandi vald, Viljandimaa või kool@kalmetu.vil.ee. Lisainfo kool@kalmetu.vil.ee