Õpetajad

Kalmetu Põhikooli kodulehel paiknevaid e-posti aadresse ei ole lubatud kasutada rämpsposti (reklaamid ja muud pakkumised) saatmiseks, kuritegelikel eesmärkidel või mõneks muuks toiminguks, mis on vastuolus seaduse ja heade tavadega.

Õpetaja Amet E-mail
Andres Savi direktor; töö- ja tehnoloogiaõpetus andres@kalmetu.vil.ee
Heljo Saar õppealajuhataja, inglise keel, karjääriõpetus, karjäärikoordinaator heljo@kalmetu.vil.ee
 

Sirje Põder

 

VII kl. juhataja,   matemaatika, füüsika, VII kl. loodusõpetus, liiklus

 

sirje@kalmetu.vil.ee

Anne Freimuth

Keiti Takkel

IX kl. juhataja,
kehaline kasvatus IX kl. juhataja, kehaline kasvatus,    (lapsehoolduspuhkusel)
anne@kalmetu.vil.ee

keiti@kalmetu.vil.ee

Anneli Valgre IV kl. juhataja, algõpetus, kunst, õpiabi anneli@kalmetu.vil.ee
Marika Riitmuru majandusjuhataja, käsitöö ja kodundus marika@kalmetu.vil.ee
 

Viigi Tiits

 

bioloogia, inimeseõpetus, loodusõpetus, keemia

 

viigi@kalmetu.vil.ee

 

Evija Pärn

 

II kl. juhataja, algõpetus, LÕK eesti keel ja matemaatika; väärtusõpetus,
VI kl. ühiskonnaõpetus

 

evija@kalmetu.vil.ee

Ene Toomsalu V kl. juhataja, eesti keel ja kirjandus, meedia, draamaõpetus ene@kalmetu.vil.ee
Grete Sirge ajalugu, ühiskonnaõpetus grete@kalmetu.vil.ee
 

Hestia Mirka

 

I kl. juhataja, algõpetus,
V kl. ajalugu, loodusõpetus

 

hestia@kalmetu.vil.ee

Margit Kaarmäe III kl. juhataja, algõpetus,
V kl. matemaatika ja eesti keel
margit@kalmetu.vil.ee
Lea Peips pikapäevarühma õpetaja lea@kalmetu.vil.ee
Viive Reilson vene keel viive@kalmetu.vil.ee
Eda Kivisild muusikaõpetus, kultuurilugu eda@kalmetu.vil.ee
Maili Nälk sotsiaalpedagoog, LÕK eesti keel ja matemaatika maili@kalmetu.vil.ee
Triin Lill-Mäe abiõpetaja, stuudiumi administraator triin@kalmetu.vil.ee
Helina Matusorg infojuht-arvutiõpetaja helina@kalmetu.vil.ee
logopeed
Karin Mägi huvijuht karin@kalmetu.vil.ee
Angela Leiaru-Indriko VIII kl. juhataja, inglise keel,
geograafia
angela@kalmetu.vil.ee