Õpetajad

Kalmetu Põhikooli kodulehel paiknevaid e-posti aadresse ei ole lubatud kasutada rämpsposti (reklaamid ja muud pakkumised) saatmiseks, kuritegelikel eesmärkidel või mõneks muuks toiminguks, mis on vastuolus seaduse ja heade tavadega.

Õpetaja Amet E-mail
Ain Keerup direktor, geograafia ain.keerup@kalmetukool.ee
Grete Sirge õppejuht, õpioskused, 5.-6. kl. inimeseõpetus, loovtöö alused,9. kl ühiskond, HEVKO grete.sirge@kalmetukool.ee
Karin Mägi huvijuht karin.magi@kalmetukool.ee
Helju Kurg I kl. juhataja, algõpetus, 5. kl. eesti keel helju.kurg@kalmetukool.ee
Anne Voltšek II kl. juhataja, algõpetus, 4.  kl. LÕK inimeseõpetus, 7. kl. LÕK loodusõpetus, 2.-4. kl matemaatika õpiabi anne.voltsek@kalmetukool.ee
Anneli Valgre III kl. juhataja, algõpetus, kunst, 7. kl. LÕK matemaatika anneli.valgre@kalmetukool.ee
Hestia Mirka

 

Mari Kaldmäe

algklassiõpetaja (lapsehoolduspuhkusel)

 

IV kl. juhataja, algõpetus, 3. kl inglise keel, 6. kl. matemaatika      7. kl LÕK inglise keel

hestia.mirka@kalmetukool.ee

 

mari.kaldmae@kalmetukool.ee

Sirje Põder V kl. juhataja, matemaatika, füüsika, VII kl. loodusõpetus,  6. kl. ettevõtlus, 8. kl. ettevõtlus ja karjäär sirje.poder@kalmetukool.ee
Kaisa Kiilaspä VI kl. juhataja, sotsiaalpedagoog, 1. kl. sotsiaalsed oskused, HEVKO kaisa.kiilaspa@kalmetukool.ee
+372 5349 3213
Anne Freimuth VII kl. juhataja, abiõpetaja anne.freimuth@kalmetukool.ee
Ene Toomsalu VIII kl. juhataja, eesti keel ja kirjandus, meedia, draamaõpetus ene.toomsalu@kalmetukool.ee
Eda Kivisild IX kl. juhataja, muusikaõpetus, 2. kl. kodulugu, saksa keel eda.kivisild@kalmetukool.ee
Heljo Saar 4.-9. kl. inglise keel, 8. kl. ettevõtlus ja karjäär, karjäärikoordinaator, 9. LÕK matemaatika ja inglise keel heljo.saar@kalmetukool.ee
Malle Pisarev vene keel malle.pisarev@kalmetukool.ee
Kärt Ojasoo hispaania keel kart.ojasoo@kalmetukool.ee
Marika Riitmuru käsitöö ja kodundus marika.riitmuru@kalmetukool.ee
Kalle Riitmuru Töö- ja tehnoloogiaõpetus kalle.riitmuru@kalmetukool.ee
Keiti Takkel kehaline kasvatus keiti.takkel@kalmetukool.ee
Viigi Tiits bioloogia, 7.-8. kl. inimeseõpetus, loodusõpetus, keemia viigi.tiits@kalmetukool.ee
Sandra Sammler ajalugu, 6. kl. ühiskond sandra.sammler@kalmetukool.ee
Katariina Torm multimeedia katariina.torm@kalmetukool.ee
Aita Kolts logopeed aita.kolts@kalmetukool.ee
Maili Nälk eripedagoog maili.nalk@kalmetukool.ee
Pille Sihver pikapäevarühma õpetaja pille.sihver@kalmetukool.ee
Helina Matusorg haridustehnoloog, arvutiõpetus helina.matusorg@kalmetukool.ee

Võimalus kasutada tasuta psühholoogi teenust nii õpilastel kui täiskasvanutel.
Viljandi vallas on tööl koolipsühholoog ja psühholoog. Koolipsühholoog töötab kõigi valla koolide heaks ning vastuvõttudel on võimalik käia õpilastel nii Viljandi linnas kui oma koolis. Meie koolis käib koolipsühholoog kaks korda kuus, neljapäeviti. Kõigil teenusest huvitatutel on võimalus ühendust võtta otse Natalia Rediskinaga või Grete Sirge ja (kooli hariduslike erivajadustega õpilaste koordinaator, grete.sirge@kalmetukool.ee) Kaisa Kiilaspäga (sotsiaalpedagoog, HEVKO kaisa.kiilaspa@kalmetukool.ee).
Vallas töötab ka psühholoog Riina Pürg. Tema juurde on võimalik pöörduda tasuta kõigil valla elanikel. Psühholoog tegeleb vajadusel ka pereteraapiaga.

Pöörduge julgesti! Jagatud mure on pool muret, jagatud rõõm on topeltrõõm!

Natalia Rediskina koolipsühholoog 5326 9767
natalia.rediskina@viljandivald.ee
Riina Pürg psühholoog 526 2783
riina.purg@viljandivald.ee