Õpetajad

Kalmetu Põhikooli kodulehel paiknevaid e-posti aadresse ei ole lubatud kasutada rämpsposti (reklaamid ja muud pakkumised) saatmiseks, kuritegelikel eesmärkidel või mõneks muuks toiminguks, mis on vastuolus seaduse ja heade tavadega.

Õpetaja Amet E-mail
Andres Savi direktor; töö- ja tehnoloogiaõpetus andres@kalmetu.vil.ee
Heljo Saar õppealajuhataja, inglise keel, karjääriõpetus, karjäärikoordinaator heljo@kalmetu.vil.ee
Sirje Põder V kl. juhataja,   matemaatika, füüsika, VII kl. loodusõpetus, liiklus sirje@kalmetu.vil.ee
Keiti Takkel VII kl. juhataja,
kehaline kasvatus
keiti@kalmetu.vil.ee
Enna Lond LÕK eesti keel, matemaatika, õpiabi enna@kalmetu.vil.ee
Anneli Valgre II kl. juhataja, algõpetus, kunst, õpiabi anneli@kalmetu.vil.ee
Marika Riitmuru majandusjuhataja, käsitöö ja kodundus marika@kalmetu.vil.ee
Viigi Tiits IX kl. juhataja, bioloogia, inimeseõpetus, loodusõpetus, keemia viigi@kalmetu.vil.ee
Evija Leiaru IV kl. juhataja, algõpetus, LÕK eesti keel ja matemaatika; väärtusõpetus,
VI kl. ühiskonnaõpetus
evija@kalmetu.vil.ee
Ene Toomsalu VIII kl. juhataja, eesti keel ja kirjandus, meedia, draamaõpetus ene@kalmetu.vil.ee
Tuuli Tolmov ajalugu, IX kl. ühiskonnaõpetus tuuli@kalmetu.vil.ee
Hestia Mirka III kl. juhataja, algõpetus,
V kl. ajalugu, loodusõpetus
hestia@kalmetu.vil.ee
Margit Kaarmäe I kl. juhataja, algõpetus,
V kl. matemaatika ja eesti keel
margit@kalmetu.vil.ee
Lea Peips pikapäevarühma õpetaja lea@kalmetu.vil.ee
Viive Reilson vene keel viive@kalmetu.vil.ee
Tiiu Kivilaan muusikaõpetus, kultuurilugu tiiu@kalmetu.vil.ee
Maili Nälk sotsiaalpedagoog, eripedagoog, LÕK matemaatika maili@kalmetu.vil.ee
Anu
Johani
tugiisik-abiõpetaja, rütmika õpetaja anu@kalmetu.vil.ee
Heino
Kaljuve
infojuht-arvutiõpetaja heino@kalmetu.vil.ee
Aita Kolts logopeed, LÕK eesti keel aita@kalmetu.vil.ee
Karin Mägi huvijuht karin@kalmetu.vil.ee
Angela Leiaru-Indriko VI kl. juhataja,
inglise keel,
geograafia
angela@kalmetu.vil.ee