Õpetajad

Kalmetu Põhikooli kodulehel paiknevaid e-posti aadresse ei ole lubatud kasutada rämpsposti (reklaamid ja muud pakkumised) saatmiseks, kuritegelikel eesmärkidel või mõneks muuks toiminguks, mis on vastuolus seaduse ja heade tavadega.

Õpetaja Amet E-mail
Ain Keerup direktor, geograafia ain.keerup@kalmetukool.ee
Grete Sirge õppejuht, ajalugu, ühiskonnaõpetus grete.sirge@kalmetukool.ee
Marika Riitmuru majandusjuhataja, käsitöö ja kodundus marika.riitmuru@kalmetukool.ee
Karin Mägi huvijuht karin.magi@kalmetukool.ee
Maris Voltein sekretär maris.voltein@kalmetukool.ee
Anne Voltšek I kl. juhataja, algõpetus, 8. kl. LÕK eesti keel, 5. kl. matemaatika, HEVKO anne.voltsek@kalmetukool.ee
Anneli Valgre II kl. juhataja, algõpetus, kunst, 6. kl. LÕK matemaatika anneli.valgre@kalmetukool.ee
Hestia Mirka

 

Mari Kaldmäe

III kl. juhataja (lapsehoolduspuhkusel)

 

III kl. juhataja, algõpetus, 5.-6. kl. inimeseõpetus, 3. kl inglise keel, 6. kl. LÕK inglise keel

hestia.mirka@kalmetukool.ee

 

mari.kaldmae@kalmetukool.ee

Helju Kurg IV kl. juhataja, algõpetus, 6. kl. LÕK eesti keel, 5. kl. eesti keel helju.kurg@kalmetukool.ee
Maili Nälk

Kaisa Kiilaspä

sotsiaalpedagoog (lapsehoolduspuhkusel)

V kl. juhataja, sotsiaalpedagoog, 5. kl. väärtusõpetus

maili.nalk@kalmetukool.ee

kaisa.kiilaspa@kalmetukool.ee
+372 5197 2402

Anne Freimuth VI kl. juhataja, abiõpetaja anne.freimuth@kalmetukool.ee
Ene Toomsalu VII kl. juhataja, eesti keel ja kirjandus, meedia, draamaõpetus ene.toomsalu@kalmetukool.ee
Eda Kivisild VIII kl. juhataja, muusikaõpetus, kultuurilugu eda.kivisild@kalmetukool.ee
Sirje Põder IX kl. juhataja, matemaatika, füüsika, VII kl. loodusõpetus, liiklus sirje.poder@kalmetukool.ee
Heljo Saar inglise keel, karjääriõpetus, karjäärikoordinaator, 8. LÕK matemaatika ja inglise keel heljo.saar@kalmetukool.ee
Malle Pisarev vene keel malle.pisarev@kalmetukool.ee
Keiti Takkel kehaline kasvatus keiti.takkel@kalmetukool.ee
Viigi Tiits bioloogia, inimeseõpetus, loodusõpetus, keemia viigi.tiits@kalmetukool.ee
Aita Kolts logopeed, eripedagoog aita.kolts@kalmetukool.ee
Lea Peips pikapäevarühma õpetaja lea.peips@kalmetukool.ee
Helina Matusorg haridustehnoloog, arvutiõpetus helina.matusorg@kalmetukool.ee

Võimalus kasutada tasuta psühholoogi teenust nii õpilastel kui täiskasvanutel.
Viljandi vallas on tööl koolipsühholoog ja psühholoog. Koolipsühholoog töötab kõigi valla koolide heaks ning vastuvõttudel on võimalik käia õpilastel nii Viljandi linnas kui oma koolis. Meie koolis käib koolipsühholoog kaks korda kuus, neljapäeviti. Kõigil teenusest huvitatutel on võimalus ühendust võtta otse Natalia Rediskinaga või Anne Voltšekiga (kooli hariduslike erivajadustega õpilaste koordinaator, anne.voltsek@kalmetukool.ee) Kaisa Kiilaspäga (sotsiaalpedagoog kaisa@kalmetu.vil.ee).
Vallas töötab ka psühholoog Riina Pürg. Tema juurde on võimalik pöörduda tasuta kõigil valla elanikel. Psühholoog tegeleb vajadusel ka pereteraapiaga.

Pöörduge julgesti! Jagatud mure on pool muret, jagatud rõõm on topeltrõõm!

Natalia Rediskina koolipsühholoog 5326 9767
natalia.rediskina@viljandivald.ee
Riina Pürg psühholoog 526 2783
riina.purg@viljandivald.ee