Õpetajad

Kalmetu Põhikooli kodulehel paiknevaid e-posti aadresse ei ole lubatud kasutada rämpsposti (reklaamid ja muud pakkumised) saatmiseks, kuritegelikel eesmärkidel või mõneks muuks toiminguks, mis on vastuolus seaduse ja heade tavadega.

Õpetaja Amet E-mail
Andres Savi direktor; töö- ja tehnoloogiaõpetus andres@kalmetu.vil.ee
Heljo Saar õppealajuhataja, inglise keel, karjääriõpetus, karjäärikoordinaator heljo@kalmetu.vil.ee
Sirje Põder VIII kl. juhataja,   matemaatika, füüsika, VII kl. loodusõpetus, liiklus sirje@kalmetu.vil.ee
Anne Freimuth

 

Keiti Takkel

V kl. juhataja,
kehaline kasvatus
rütmika IV, väärtusõpetus V,
inimeseõpetus V

kehaline kasvatus, rütmika V
anne@kalmetu.vil.ee

 

keiti@kalmetu.vil.ee

Anneli Valgre I kl. juhataja, algõpetus, kunst, LÕK matemaatika anneli@kalmetu.vil.ee
Marika Riitmuru IX kl. juhataja,
majandusjuhataja, käsitöö ja kodundus
marika@kalmetu.vil.ee
 

Viigi Tiits

 

bioloogia, inimeseõpetus, loodusõpetus, keemia, geograafia

 

viigi@kalmetu.vil.ee

 

Helju Kurg

 

III kl. juhataja, algõpetus, LÕK eesti keel

 

helju@kalmetu.vil.ee

Ene Toomsalu VI kl. juhataja, eesti keel ja kirjandus, meedia, draamaõpetus ene@kalmetu.vil.ee
Grete Sirge ajalugu, ühiskonnaõpetus,
inimeseõpetus VII
grete@kalmetu.vil.ee
Hestia Mirka II kl. juhataja, algõpetus, LÕK eesti keel  ja matemaatika hestia@kalmetu.vil.ee
Margit Kaarmäe IV kl. juhataja, algõpetus,
V kl. matemaatika ja eesti keel, õpiabi
margit@kalmetu.vil.ee
Lea Peips pikapäevarühma õpetaja lea@kalmetu.vil.ee
Ljudmilla Berestovaja vene keel ljudmilla@kalmetu.vil.ee
Eda Kivisild VIII kl. juhataja, muusikaõpetus, kultuurilugu eda@kalmetu.vil.ee
Maili Nälk

 

Kaisa Kiilaspä

sotsiaalpedagoog, LÕK eesti keel ja matemaatika
(lapsehoolduspuhkusel)

sotsiaalpedagoog

maili@kalmetu.vil.ee

 

kaisa@kalmetu.vil.ee
+372 5197 2402

Triin Lill-Mäe HEVKo, rütmika I-III
LÕK inglise keel V kl.
triin@kalmetu.vil.ee
Helina Matusorg infojuht-arvutiõpetaja helina@kalmetu.vil.ee
Aita Kolts logopeed aita@kalmetu.vil.ee
Karin Mägi huvijuht karin@kalmetu.vil.ee
Sirje Kahem inglise keel sirje.kahem@kalmetu.vil.ee
Helen Suurkask abiõpetaja helen@kalmetu.vil.ee

Võimalus kasutada tasuta psühholoogi teenust nii õpilastel kui täiskasvanutel.
Viljandi vallas on tööl koolipsühholoog ja psühholoog. Koolipsühholoog töötab kõigi valla koolide heaks ning vastuvõttudel on võimalik käia õpilastel nii Viljandi linnas kui oma koolis. Meie koolis käib koolipsühholoog kaks korda kuus, neljapäeviti. Kõigil teenusest huvitatutel on võimalus ühendust võtta otse Natalia Rediskinaga või Triin Lill-Mäega (kooli hariduslike erivajadustega õpilaste koordinaator, triin@kalmetu.vil.ee)
Vallas töötab ka psühholoog Riina Pürg. Tema juurde on võimalik pöörduda tasuta kõigil valla elanikel. Psühholoog tegeleb vajadusel ka pereteraapiaga.

Pöörduge julgesti! Jagatud mure on pool muret, jagatud rõõm on topeltrõõm!

Natalia Rediskina koolipsühholoog 5326 9767
natalia.rediskina@viljandivald.ee
Riina Pürg psühholoog 526 2783
riina.purg@viljandivald.ee