Õpetajad

Kalmetu Põhikooli kodulehel paiknevaid e-posti aadresse ei ole lubatud kasutada rämpsposti (reklaamid ja muud pakkumised) saatmiseks, kuritegelikel eesmärkidel või mõneks muuks toiminguks, mis on vastuolus seaduse ja heade tavadega.

Õpetaja Amet E-mail
Andres Savi direktor; töö- ja tehnoloogiaõpetus andres@kalmetu.vil.ee
Heljo Saar õppealajuhataja, inglise keel, karjääriõpetus, karjäärikoordinaator heljo@kalmetu.vil.ee
Sirje Põder VIII kl. juhataja,   matemaatika, füüsika, VII kl. loodusõpetus, liiklus sirje@kalmetu.vil.ee
Anne Freimuth

 

Keiti Takkel

V kl. juhataja,
kehaline kasvatus
rütmika IV ja V, väärtusõpetusV,
inimeseõpetus V
kehaline kasvatus,    (lapsehoolduspuhkusel)
anne@kalmetu.vil.ee

keiti@kalmetu.vil.ee

Anneli Valgre I kl. juhataja, algõpetus, kunst, LÕK matemaatika anneli@kalmetu.vil.ee
Marika Riitmuru IX kl. juhataja,
majandusjuhataja, käsitöö ja kodundus
marika@kalmetu.vil.ee
Viigi Tiits bioloogia, inimeseõpetus, loodusõpetus, keemia, geograafia  

viigi@kalmetu.vil.ee

 

Helju Kurg

 

III kl. juhataja, algõpetus, LÕK eesti keel

helju@kalmetu.vil.ee
Ene Toomsalu VI kl. juhataja, eesti keel ja kirjandus, meedia, draamaõpetus ene@kalmetu.vil.ee
Grete Sirge ajalugu, ühiskonnaõpetus,
inimeseõpetus VII
grete@kalmetu.vil.ee
Hestia Mirka II kl. juhataja, algõpetus, LÕK eesti keel  ja matemaatika hestia@kalmetu.vil.ee
Margit Kaarmäe IV kl. juhataja, algõpetus,
V kl. matemaatika ja eesti keel, õpiabi
margit@kalmetu.vil.ee
Lea Peips pikapäevarühma õpetaja lea@kalmetu.vil.ee
Viive Reilson vene keel viive@kalmetu.vil.ee
Eda Kivisild VIII kl. juhataja, muusikaõpetus, kultuurilugu eda@kalmetu.vil.ee
Maili Nälk sotsiaalpedagoog, LÕK eesti keel ja matemaatika
(lapsehoolduspuhkusel)
maili@kalmetu.vil.ee
Triin Lill-Mäe abiõpetaja, stuudiumi administraator, HEVKo, rütmika I-III triin@kalmetu.vil.ee
Helina Matusorg infojuht-arvutiõpetaja helina@kalmetu.vil.ee
Aita Kolts logopeed aita@kalmetu.vil.ee
Karin Mägi huvijuht karin@kalmetu.vil.ee
Sirje Kahem inglise keel sirje.kahem@kalmetu.vil.ee